tisdag 31 december 2013

Debattartikel om företagandets villkor

Artikel införd i Borås tidning 19/12

”Sveriges välstånd byggs av företagsamma och strävsamma människor. I ett dynamiskt samhälle möts företagare och entreprenörer av positiva attityder. Goda villkor för företag och företagare skapar tillväxt och fler jobb, vilket i sin tur säkrar den generella välfärden.”

Detta är ett direkt citat från Folkpartiets nya partiprogram. Visst är det så. Utan välmående företag får vi heller inte den kvalitet vi vill ha på vård och skola. Och det är i de mindre företagen som nya jobb skapas. Enligt organisationen Företagarna är det 4 av 5 jobb som kommer från mindre företag.

Idag är det lätt att starta företag. Det är betydligt svårare att få dessa att växa. Folkpartiet vill underlätta för småföretag på olika sätt. I ett företag med få anställda märks det genast om någon är borta och är sjuk. Kostnad för både en tillfälligt anställd och den sjuke kan sänka ett företag som har små marginaler. Därför måste sjuklöneansvaret slopas. På sikt helt och hållet men med början av den andra sjuklöneveckan.

Folkpartiet vill också förändra arbetsrätten så att det är kompetens och inte anställningstid som ska vara gällande i turordningsreglerna. Samtidigt ska förändringen kombineras med bättre omställningsstöd och ökade möjligheter till kompetensutveckling. Detta skapar större rörlighet på arbetsmarknaden. Den som vill pröva på något nytt ska inte stanna kvar på ett jobb för att man inte vill riskera att åka ut först på ett nytt jobb.

Något som alltid lyfts fram är att småföretagare, som oftast själva deltar i verksamheten, inte ska behöva ägna alltför mycket av sin tid åt administration. Folkpartiet vill minska regelbördan och att offentliga beslut ska analyseras ur ett småföretagarperspektiv.

Förändrat sjuklöneansvar och förändring i arbetsrätten kräver lagändringar. Liksom att införa regelförenklingar. Men det finns förslag i Folkpartiets nya program som man kan införa redan idag.

Det är viktigt att även mindre företag kan vara med i offentliga upphandlingar. Det skylls ofta på att detta inte är möjligt enligt lagen om offentlig upphandling. Men med en väl genomtänkt strategi kan detta göras redan idag utan ens någon lagändring. Det gäller bara för kommunerna att jobba med den frågan. Det finns också möjlighet att ta hänsyn till sociala, etiska och miljökriterier vid upphandling.

Något som kommunerna också kan jobba med är att se till att inte driva verksamhet som konkurrerar med privat företagande. Till exempel ska inte kommuner driva campingar som kommunen gör i Borås.

För att få fler att starta företag, särskilt kvinnor, spelar enskilda alternativ i välfärden en viktig roll. Det ger förutom valfriheten för både brukare av välfärdstjänster och anställda inom välfärden också ett incitament för den offentligt drivna omsorgen att hålla hög kvalitet. Det är kvalitet som ska vara avgörande vid valet av äldreboende inte vem som driver det. Överhuvudtaget är det viktigt att prioritera kvinnors företagande. Fler kvinnor som företagare bidrar till att den ekonomiska makten blir mer jämställd.

Det är dags att se småföretagare som de hjältar de är. Som, genom att ta risker och många gånger jobba mer än 40 timmar i veckan, skapar jobb.

Anne-Marie Ekström (FP)

Ordförande liberala företagare

Inga kommentarer: