lördag 23 oktober 2010

Handlar mest om integration

Så var det lördag igen. En innehållsrik vecka har gått. Vi har fått nytt styre i Borås. Den gamla majoriteten har lösts upp och MP och Vägvalet har bytt sida. Allianspartierna går i opposition. Fast inte riktigt en vanlig opposition. Genom valteknisk samverkan så delas ordförandeposter upp mellan de rödgröna och alliansen. Och mittemellan alltihopa sitter sex sverigedemokrater i fullmäktige. Det återstår att se hur det hela kommer att fungera.

I integrationsgruppen med åtta partier har det i alla fall fungerat. Igår hade vi ett sista möte för att diskutera de synpunkter som kommit in från remissomgången och sammanställa det slutliga programmet. Några tillägg och något fråndrag blev resultatet. Men vi var alla överens om innehållet. Och det förslag som kommit från FP om att utarbeta någon form av lokal överenskommelse med de ideella organisationerna kom också med som en punkt i handlingsplanen. Programmet består av en övergripande del med politisk inriktning och en del med konkreta punkter som ska genomföras det närmaste året. Programmet ska nu passera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Sedan är det bara att se till att det följs också.

Apropå integration. För några veckor sedan hade Borås tidning en artikel om det utvecklingsarbete som pågår på Hässleholmen för att få fler personer i arbete. Som jag skrev är det två delar i projektet. Dels det urbana utvecklingsarbetet som är initierat av regeringen och som omfattar flera områden som utbildning, arbete, tillväxt och trygghet. Dels ett EU-projekt som går ut på att kartlägga arbetslösa för att hitta rätt redskap för att bli anställningsbar. Artikeln med en rubrik som fick vem som helst att studsa till byggde på en rapport från försäkringskassan. Det finns visserligen en rapport som är generell för hela landet där försäkringskassan rapporterar om att det är svårt att mäta resultat av det urbana utvecklingsarbetet. Med tillägget att arbetet har betytt positiv utveckling i de områden där projektet pågår. Men det finns ingen rapport från Försäkringskassan som rör enbart det projekt som pågår i Borås. Det fick jag bekräftat från säker källa på Försäkringskassan igår.

Det är inte ok att bygga en artikel, och framförallt med en rubrik där det står att satsning på 18 miljoner kronor gav inget resultat, på en rapport som bygger på generell erfarenhet från hela landet. Dessutom står det faktiskt inte heller i den rapporten att inget resultat uppnåtts utan att det inte går att mäta något resultat. Och dessutom att man ändå har uppmärksammat att det urbana utvecklingsarbetet varit positivt för utvecklingen i de områden som omfattas. Till sist så är det inte de 18 Mkr som Försäkringskassan utvärderat i sin generella rapport. Vad som åstadkoms för de 18 Mkr följs upp kontinuerligt. Men inte av Försäkringskassan. Och projektet håller på ett år till.

Inga kommentarer: