måndag 22 november 2010

Bostadsförmedling – nej tack

I gårdagens BT hade jag med en debattartikel som handlar om att bostadsförmedling inte löser segregationen. Här nedan finns hela artikeln.

I en debattartikel i BT (3/11) skriver Hicham El-Horr hur viktigt det är att vi i vår svenska demokrati kan ha olika åsikter men ändå respektera varandra. Han skriver också att vi ska hålla ihop mot rasism. I dessa påståenden instämmer jag. Det är viktigt att värna alla människors lika värde och rätt till yttrandefrihet och religionsfrihet. Som liberal ser jag till människans egen inneboende kraft och möjligheter att själv välja det liv han eller hon vill leva. Så länge som man inte skadar sig själv eller skapar hinder för någon annans livsval.

Men när det kommer till El-Horrs lösningar har jag en annan åsikt.

Självklart är boendet en viktig fråga och inom varje bostadsområde bör det finnas blandade boendeformer. Det är också viktigt att ingen diskrimineras på grund av att man har ett utländskt namn. Jag har dock svårt att förstå att en bostadsförmedling skulle minska segregationen och utanförskapet.

Det är fastighetsägaren som till sist ändå avgör vem som ska få hyra en lägenhet. Det kommer också att vara priset som avgör vilken lägenhet man kan hyra.

Det finns endast ett fåtal kommuner som har bostadsförmedlingar i Sverige idag. Förmodligen av olika skäl men kanske mest på grund av en stor bostadsbrist. Kungsbacka till exempel har 7000 i kö men förmedlade endast 400 lägenheter 2009.

Linköpings kommun utredde frågan om att införa bostadsförmedling på 90-talet men konstaterade då att det inte skulle innebära någon direkt lösning på de bosociala frågorna. (från Linköpings bostadsförsörjningsprogram)

En bostadskö innebär också administration och extra kostnader. Ska man ta ut köavgift eller avgift för en förmedlad lägenhet som till exempel Värmdö gör?


 

Om det ska göras en utredning så borde uppdraget i stället vara att man förutsättningslöst ska se vad som kan göras för att förbättra boendesituationen i Borås. Så att diskriminering undviks och det blir lätt att hitta lediga lägenheter.


 

Det absolut viktigaste är dock att de som idag står utanför arbetsmarknaden har en chans att få ett arbete.

Även här har El-Horr och jag delade meningar.

Politiker skapar inga jobb men måste skapa förutsättningar för dem som är jobbskapande. Det vill säga näringslivet Det är företag som växer och exporterar som bidrar till att våra gemensamma resurser till välfärden blir större, inte höjda skatter. Med ett bra företagsklimat kan vi också ha mer personal inom vården och skolan.


 

Det är viktigt att näringslivet också i till exempel exportsammanhang tar tillvara den kompetens som finns hos de människor som kommit hit till Sverige från andra länder. Företag måste uppmärksammas på vilken tillgång det är att ha anställda från andra länder som kan både kultur och språk i det land man handlar med. Det finns redan aktiviteter på gång. Brämhulta företagarförening har redan uppmärksammat detta och bedriver ett projekt bland medlemsföretagen. På riksnivå finns det också ett projekt som leds från Handelsdepartementet, Projekt Kosmopolit, som jobbar med att ta till vara de kunskaper som finns hos invandrarföretagare. En studie har också visat att en ökning med cirka 12000 utlandsfödda personer leder till en ökning av exporten med hela sju miljarder kronor.


 

Det är viktigt att Borås Stad tillsammans med till exempel företagarföreningar går före och uppmärksammar olika arbetsgivare vilka fördelar det finns med att anställa personer med utländsk bakgrund. Och att Borås stad också tar sitt ansvar och anställer personer med annan bakgrund. Det är betydligt viktigare för att förbättra integrationen än att återinföra en bostadsförmedling som förmodligen bara bidrar till ökade administrationskostnader för kommunens skattebetalare.


 

Inga kommentarer: