onsdag 20 oktober 2010

Myntet har två sidor

Skriver några rader i väntan på nästa aktivitet i Göteborg. Det blir många turer dit. Excel-kurs i två dagar och nu fp-regionmöte om någon timme. Nästa vecka kan det bli fyra dagar. Kombinerat med politiska möten, många nu i nomineringstider, så blir tillvaron rätt intensiv.

Så det gäller att ta vara på stunderna med tid för bloggning.

Bland dagens rubriker återfinns mammornas ledighet inom EU. Visst är det bra att kvinnor får bättre rättigheter när de föder barn. Både för kvinnornas och barnens skull. Det är självklart nödvändigt i många EU-länder. Men det innebär också att Sverige som kommit långt när det gäller föräldraledighet får backa när det gäller frihet och flexibilitet.

Enligt EU-förslaget som bifallits av EU-parlamentet ska alla mammor obligatoriskt vara hemma de sex första veckorna. Lika lite som jag tycker att man ska lagstifta om att föräldrarna ska dela lika när det gäller föräldraledighet. Lika lite tycker jag att man ska lagstifta om att mammorna måste vara hemma sex veckor. (Svd, DN)

Samtidigt är det viktigt för många kvinnor i Europa att de får en rättighet som vi kvinnor i Sverige redan har. Både för kvinnornas skull och för barnens. Men papporna borde involveras även ute i Europa.

Den enes frihet blir den andres tvång. Myntet har alltid två sidor

Inga kommentarer: