tisdag 26 oktober 2010

Exporten viktig för välfärden

Nyligen hemkommen från Entreprenörsdagen i Göteborg. Mingel och föreläsningar som inspirerade. Mycket handlade om export. Hur viktig exporten är för att vi ska kunna ha en bra välfärd. För det är ju när vi säljer våra varor utomlands som vi får pengar in till den svenska kassakistan.

Exportrådets VD och handelsminister Ewa Björling talade om vikten av att hitta nya marknader. Att se sig om lite längre bort i världen än Europa. Det är i Asien och Afrika som de växande marknaderna finns. Europa är en stagnerande marknad.

Vi har en enorm potential för att öka utrikeshandeln (och på så sätt också få en bättre välfärd) i utrikesfödda företagare. Även de som är anställda är en stor resurs genom att de kan språket och kulturen i det land som företaget vill exportera till.

Detta talas väldigt lite om vad utlandsfödda betyder för exporten. I en studie som gjorts på UD har man räknat ut att en ökning på 12000 invandrare genererar 7 Miljarder i ökad export.

Här finns en länk till mer information om ett projekt, Kosmopolit, som regeringen startat för att stötta utlandsfödda företagare genom att t ex bilda nätverk. Där även svenskfödda företagare ingår.

I stället för att tala om problem med invandringen borde mer fokus läggas i debatten på vilka fördelar som finns att många utlandsfödda med kompetens och kunskaper om sina hemländer och framförallt kan tala språket.

När ska polletten trilla ner hos en del, att välfärd kommer från att Sverige kan exportera sina produkter och tjänster och på så sätt få mer att spendera. Inte genom att höja skatter och omfördela pengar från dem som tjänar mer till dem som tjänar mindre.

Här nedan handelsministern


Inga kommentarer: