fredag 8 oktober 2010

Allt är inte sant

Morr. Är rätt irriterad. BT har en rubrik idag som inte stämmer med verkligheten. Och jag kör fast i pivottabeller. Detta har tagit allt för mycket kraft från mig idag när jag egentligen tänkt fokusera på kvinnors företagande.

I en artikel i BT beskrivs det utvecklingsarbete som bedrivs på Hässleholmen för att få fler människor i arbete som att en massa miljoner skulle gått åt utan att man nått något resultat.

Detta är inte sant. Dels blandas ihop två bitar av det hela. Hässleholmen och Borås stad är med i det som kallas Urbant utvecklingsarbete som initierats av regeringen och numera förre integrationsministern Nyamko Sabuni (FP). Det innebär att kommunen ska samverka med Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Polis i större utsträckning för att jobba för att fler människor ska få arbete och skapa trygghet i utsatta bostadsområden.

Att skapa tillväxt och jobba med utbildning är också ingredienser i det urbana utvecklingsarbetet. Som nu går mot sitt slut. I dess nuvarande form i alla fall. Som alltid i slutet av projekt görs uppföljningar.

Med en utvärdering från Försäkringskassan som grund blir rubriken "18 miljoner utan resultat". Försäkringskassans utvärdering gäller hela landet. Där står det visserligen att man inte riktigt kan mäta exakt resultat men att man anser att arbetet har betytt mycket positivt för människorna i dessa områden,

Inom ramen för det urbana utvecklingsarbetet finns ett EU- projekt för att få fler människor i arbete och som handlar om 18 miljoner på tre år. Projektet har varit igång i två år och de flesta som deltagit i projektet har antingen fått arbete eller gått vidare med studier. Visst några har inte lyckats och precis som i varje projekt kan man ställa sig frågan om man kunde gjort annorlunda. Ett projekt är just ett projekt för att man inte har alla svar från början hur man ska gå till väga.

Förutom att människor kommit i arbete så har också mycket annat gjorts under åren. Tack vare många eldsjälar som jobbat hårt. Mycket har gjorts för ungdomar. Brämhults kommundel med Hässleholmen var den kommundel som fixade flest platser till sommarjobbande ungdomar. Skolan har utvecklats på många sätt. En kulturskolefilial har etablerats. Tandvårdsvecka på förskolan, extra simundervisning har anordnats. Föräldrautbildning har genomförts och mycket mycket mer.

Genom att tillitspoliser finns på området så har tryggheten förbättrats. Visst måste det göras mer men man är en bit på väg. Hela tiden är fokus på vad man kan göra bättre för att Hässleholmen ska bli ett bättre område att bo på.

Därför berör mig rubriken, och även artikeln, illa bland annat för alla deras skull som jobbat hårt för att ändra bilden av och attityden till Hässleholmen. Och för alla dem som bor på Hässleholmen.

Artikeln finns inte på nätet så jag kan inte länka till den.

Nu ska jag återgå till mina pivottabeller.

 

Inga kommentarer: