tisdag 3 februari 2009

Sätt stopp för dödsdrogerna

Igen har en människa dött av drogen GBL. Jag undrar hur många som ska drabbas innan vi får en lag som åtminstone kan narkotikaklassa nya droger så fort som de dyker upp. Ständigt hittar man nya sätt att berusa sig. GHB är narkotikaklassad men inte butandiol och GBL, som omvandlas till GHB i kroppen. Efter långt tjat, bland annat från mig med motioner och frågor i riksdagen, blev dessa senare klassade som hälsofarliga varor. Och således inte tillåtna att handlas med hur som helst. Och smuggling har också gett långa fängelsestraff. (DN)

Men drogerna har varit ett västsvenskt problem och okunskapen i övriga Sverige har varit stor. Jag och mina tidigare riksdagskollegor från Borås anordnade ett frukostmöte i riksdagen för att tala om för våra kollegor från andra delar av landet att det fanns problem. Och det ledde ju också till att butandiol och GBL blev klassade som hälsofarliga varor. Men inte mer.

Nu har DN en stor artikel om drogerna och på så sätt sprids kunskapen om problemet. Jättebra. Men det behövs snabba lösningar för att komma till rätta med att snabbt klassa nya droger. Jag vet att det inte är lätt men fler människor får inte dö bara för att byråkratins kvarnar ska mala.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ungdomar som använder GHB vet säkert att det är farligt, men de gör det ändå. Varför tror du att det är så? Jag tror att de mycket hellre skulle berusa sig på något annat sätt, men de ser inga alternativ. De senaste åren har polisen ägnat allt större kraft åt att bekämpa cannabis, vilket gör att ungdomar inte längre kan få tag på denna relativt ofarliga drog. Istället söker de sig till livsfarliga droger som GHB. Jag har flera gånger sett precis detta hända bland skolkamrater, och för ett tag sedan dog en elev på min skola av GHB. Även om jag själv är negativ till droger i allmänhet tror jag att det vore bättre att tillåta lättare droger som cannabis. Unga människor kommer oundvikligen att försöka berusa sig, och då är det bättre om samhället kan ge dem alternativ som inte är livsfarliga.

charles sa...

I Berlin är GHB en populär drog, speciellt och traditionellt bland den stora gay-gruppen, bland annat eftersom den är avslappnande och sexuellt stimulerande. Berlins klubbkultur är erkänt liberal mot droger - MDMA i dess olika former är vardagsmat. Trots denna liberalism varnar ALLA starkt för att använda GHB, i festivalprogram likväl som i sammanslutningar av nattklubbar (klubbar där vakterna medvetet ser mellan fingrarna med övriga 'partydroger').
Detta ger en fingervisning om hur extremt farlig GHB är, speciellt då att dosera, och i samband med alkohol.

Jag blev faktiskt överraskad av att GHB är en så vanlig 'svennedrog' i Sverige och att så många överdoserar den i just GBG-området.