måndag 16 februari 2009

Kundval och en del annat

Vad mycket spännande som händer. Både här i Borås och riksnivå.

Idag tar kommunstyrelsen förslaget att införa kundval i äldreomsorgen i Borås. (BT) Äntligen säger jag. Det ger frihet till den enskilde individen att själv få välja vem han eller hon vill ska hjälpa till med de allra mest intima sakerna när man inte klarar det själv. För att tala klartext. Jag vill välja själv vem som ska torka mig i rumpan när jag inte kan själv. Jag kan inte förstå de envetna motståndarna på andra kanten. Det är inte att sälja ut som ofta framförs, det är att ge den enskilda människan valmöjligheter.

Att öppna för kundval är också att ge den som idag jobbar i kommunal regi möjlighet att välja en annan arbetsgivare eller också själv starta eget. Ensam eller med andra i ett kooperativ. Det sistnämnda en företagsform som ger både delat ansvar och delad risk och delad arbetsglädje. Den som vill veta mer om kooperativ kan med förtroende vända sig till Coompanion. Dessutom finns nätverket QVIM som stöttar och hjälper kvinnor som driver eller vill starta företag. Det är ju trots allt flest kvinnor som arbetar inom omsorgen.

I Borås Tidning kan också läsas att Gärdhem, ideell organisation som har secondhandförsäljning , och andra ideella organisationer föreslås slippa betala för skräp som slängs. Det normala är att företag betalar för skräp som slängs medan privatpersoners rätt att slänga på återvinningsstationer är inberäknat i sopavgiften. Det skräp som Gärdhem slänger kommer ju ursprungligen från privatpersoner. I stället för att slänga saker som kanske kan säljas så lämnas de till, till exempel, Gärdhem. När sedan prylarna inte går att sälja måste de slängas. Hade privatpersonen slängt prylen hade det inte kostat något medan den ideella organisationen vars hela behållning är tänkt att gå till välgörande ändamål ska betala för att slänga den. Det känns inte rätt. Därför känns det väldigt bra att det verkar bli en annan lösning. En lösning som jag påtalat länge varit nödvändig. Ideellt arbete måste uppmuntras inte bestraffas. Utan det ideella arbetet skulle Sverige stanna.

I rikets huvudstad skräpas det också ner. Eller rättare sagt vandaliseras. Fast någon kallar det konst. SL gör helt rätt som kräver konstfack på betalning för den tunnelbanevagn som förstördes med utslagna fönster och graffiti. (SvD) För någon tid sedan var det ett självmordförsök som skulle föreställa konst och nu vandalisering. Visst ska konst beröra och kanske till och med uppröra. Men detta är att gå för långt. Här blir andra ovetande människor inblandade. Vem skulle inte bli rädd om det kom in en person med rånarluva och började krossa fönster och förstöra. Och den som ser någon som försöker ta sitt liv tror jag inte heller förblir opåverkad. Visst kan inte all konst vara sten och vatten. Men det finns gränser.

Till sist. Hur är det nu? Får miljöpartister kalla sossar för sossar eller inte. (SvD, DN)Och måste man vara klädd på ett visst sätt. Fast samtidigt tycker jag det är märkligt om det nu är så att det gått ut ett påbud från centralt håll att man ska vara artig och belevad mot alla och propert klädd. Det borde vara en självklarhet.

1 kommentar:

Anonym sa...

kund valet är det mest korkade ni har infört i borås, å ända har ni gjort mycket korkade grejer!!!!