söndag 2 oktober 2011

Liten summering sedan sist

Och så var det söndag igen. Vart tar tiden vägen? Men sedan jag senast skrev har jag ändå hunnit en del. Till exempel är huset beboeligt igen efter en månads förfall. Räkningarna är betalda och kalendern uppdaterad. Ett kundbesök i Göteborg har jag också hunnit med.

Igår var det minilandsmöte för västsvenska folkpartister inför Folkpartiets landsmöte i Karlstad. Många motioner har lämnats in om allt möjligt. Själv har jag skrivit några motioner och också varit med på några som andra skrivit. En av mina motioner som handlar om socialt företagande fick bra mottagande i Västsverige. Återstår att se om den också faller övriga folkpartister i smaken. Fick tipset att spetsa till den.

På landsmötet ska både motioner från medlemmar och förslag från grupper inom olika områden diskuteras och tas ställning till.

Flera av förslagen från de olika grupperna har redan framförts i media. En hel del nya förslag har presenterats som handlar om arbetsmarknad. Som också väckt en del diskussion från vänsterhåll. Det handlar om att den som får försörjningsstöd ska göra en motprestation och att lönespridningen behöver öka på arbetsmarknaden. Men också att de som går från försörjningsstöd under en tid ska få behålla arbetsinkomst. Det ska löna sig att arbeta. Och allt måste göras för att fler ska komma in på arbetsmarknaden. Även partistyrelsen talar om socialt företagande som ett bra alternativ.

Även inom jämställdhetsområdet har en del förslag presenterats. Bland annat föreslås att vårdnadsbidraget ska slopas. (SvD) Det håller jag med om. Något som jag dock inte håller med om kvotering till kommunala bolagsstyrelser. Jag tror inte på kvotering över huvud taget och dessutom har jag svårt att se hur det skulle gå till. (BT)

Nu dags att ge mig iväg och gratulera en 100-åring från Borås stad. Ett hedervärt uppdrag som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

Inga kommentarer: