fredag 28 oktober 2011

Lite tankar kring Folkpartiet i Borås budget

Idag har Folkpartiet i Borås lagt fram sitt förslag till budget. Som svar på de rödgröna styrets budget. Så har också övriga allianspartierFP Borås budget framsida gjort.

Folkpartiet har valt att lägga sig på ett resultat som är något högre än de rödgrönas. Även om det kanske inte riktigt ryms inom de krav som finns på en budget i balans. Ett positivt resultat innebär att det finns pengar att investera för.

Tänkte skriva om några av punkterna i FP:s budget. Blir lite ur min egen synvinkel vilka frågor jag tycker är viktigast. Det mesta finns med i det handlingsprogram som vi tog fram inför valet. De punkter

Vi påpekar särskilt vissa punkter som måste sättas igång eller följas upp.

Självklart ska det program för ett integrerat samhälle som togs i våras följas upp. Den handlingsplan som fanns för 2011-2012 måste genomföras och planen måste revideras inför 2013 med nya aktiviteter i enlighet med intentionen i programmet.

Likaså är det viktigt att jämställdhetsprogrammet följs upp.

Att underlätta så att nya arbetstillfällen skapas är en huvuduppgift. Det är viktigt att det finns bra förutsättningar för företag att etablera sig. Men vi tycker också att fler verksamheter inom det offentliga ska kunna drivas av andra aktörer än kommunen. Det är oftast kvinnor som jobbar inom till exempel vården. Genom att det blir fler aktörer på marknaden kan det också bli större konkurrens. Konkurrens bidrar till att höja löner.

Campingen är en sådan verksamhet som omedelbart skulle kunna skötas av någon annan. Ett alternativ skulle kunna vara att det drivs som ett arbetsintegrerat socialt företag. Detta är mitt egna förslag men det skulle inte vara omöjligt. I budgeten nämner Folkpartiet att vi vill underlätta för sociala företag när det gäller upphandlingar. Något som jag också har motionerat om. Sociala företag kan vara ett alternativ för långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta att komma ut på arbetsmarknaden. Det sistnämnda tog också Folkpartiet som ett uttalande vid landsmötet nyligen.

Utmaningsrätt är ett alternativ för att få fler aktörer.

Ett annat beslut som fattades på landsmötet som svar på en av mina motioner är att brist på tillgänglighet ska ses som diskriminering. Därför påpekar vi också i vår budgettext att arbetet med tillgänglighet måste intensifieras ytterligare. Även om Borås har gjort en hel del. Det finns redan pengar avsatta varje år för detta.

En fråga som väl kommer att diskuteras är att vi kan tänka oss att höja ålder för gratis bussresor för pensionärer från 65 år till 70 år. Många som är 65 år jobbar fortfarande. Och pensionen är också högre de första åren. Om det funnes obegränsat med pengar är detta särskilt ett bra alternativ. Än större behov att åka gratis kanske ungdomar har. Även om jag inte tycker man ska ställa grupper mot varandra.

En viktig fråga för kommunen och dess medarbetare och skolelever är hur IT-verksamheten sköts. Idag fungerar den dåligt. Folkpartiet tycker att man lägga ut den till någon annan som sköter driften. Att den måste ses över verkar dock alla vara överens om.

Det finns massor mer att skriva om budgeten. Här finns hela Folkpartiets budget att läsa. Och lite ljudklipp från Radio Sjuhärad.

Inga kommentarer: