söndag 16 oktober 2011

Rapport 2 från Folkpartiets landsmöte

Nu börjar landsmötet närma sig slutet. Lite svårt att gå upp i morse efter det sena nattpasset. Dock inte lika långt som tidigare landsmöten. Att hitta rätt propositionsordning för röstning om föräldraförsäkringen tog lite tid så klockan blev halv två innan jag fick lägga huvudet på kudden.

Trots långa diskussioner om föräldraförsäkring och republik så har vi inte lagt till någon pappamånad eller avskaffat kungen.

Däremot fick jag bifall till en av mina motioner om att även brist på tillgänglighet för funktionsnedsatta ska betraktas som diskriminering. Dessutom fick jag ju med ett uttalande om socialt företagande redan tidigare på dagen. Däremot fick jag inte igenom mina synpunkter kring kvinnorepresentation i kommunala bolagsstyrelser. Beslutet blev att det ska tas fram riktlinjer för hur kommunala bolagsstyrelser ska tillsättas. Jag tror man måste jobba för fler kvinnor i bolagsstyrelser på lokal nivå. Inte ta fram generella regler. Kommunerna och de kommunala bolagen ser olika ut. Förresten så är Folkpartiet emot kommunala bolag.

Dagen började också bra. Även om jag själv inte skrivit motionen om att folkpartiet ska lyfta fram tursim som framtidsbransch så kändes det så eftersom mitt yrkande lyftes fram när omröstningen skulle ske. Motionen som kommer från länsförbundet i Norra Älvsborg bifölls. Jag framförde i debatten hur viktigt det är med företagssamverkan, särskilt inom turism. Jätteroligt att motionen om turism bifölls då kan jag leva med att min egen motion om företagssamverkan inte bifölls utan bara besvarades.

Jag känner mig nöjd med min egen insats under landsmötet. Som alltid är det roligt att träffa gamla bekanta men också träffa nya trevliga vänner.

Nu lider det hela mot sitt slut. Kvar återstår bilresan hem.

Inga kommentarer: