torsdag 27 oktober 2011

Vision 2025 och ny framtid inom SV

Hemma efter en eftermiddag och kväll med en massa möten. Eftermiddagen tillbringades i Parkhallen i Borås för att vara med om att ta fram en Vision 2025 för Borås. Totalt ca 70 personer, kommunfullmäktigeledamöter, nämndpresidier, tjänstemän och representanter från Ungdomsrådet var med.

I mindre grupper diskuterades stort och smått om hur Borås kan se ut i framtiden. Inte alltid lätt att hålla sig till vision. Det är alltför lätt att hamna i detaljer och diskutera mer tidsnära problem. Särskilt som min grupp bestod av två socialdemokrater, en miljöpartist, en sverigedemokrat, en ungdom och så jag så blev det en del mer näraliggande politiska diskussioner om fördelning av resurser mm. Säg den diskussion där en socialdemokrat från Borås är med som inte hamnar in på friskolefrågan. Tjänstemannen som skulle hålla ordning på oss och skriva ned det vi kom fram till hade det inte lätt.

Men vi kom ändå fram till en hel del. Både i vår grupp och andra grupper. Alla vill ha förtätning av staden med fler boende för att få en livaktigare stad. Men med mycket grönt inslag. En livaktig stadspark fanns också på vår agenda. En utbyggd lekplats i stadsparken skulle kanske vara en bra mötesplats.

Vi diskuterade också hur viktigt det är att man använder lokaler, till exempel skollokaler, effektivt. Bygger flexibelt så man lätt kan ändra mellan förskola och skola. Att man dessutom kan använda DSC00105skolbyggnader mer än de timmar som skolan pågår.

Trots att mycket fokuserar kring det centrala Borås får man inte heller glömma orter och landsbygd runtomkring. Landsbygden utgör också möjligheter till turism med friluftsliv. Återkommer med mer tankar.

Dagens avslutades med två möten med Studieförbundet Vuxenskolan. Först ett möte för att besluta sammanslagning mellan SV Sjuhärad och tre andra avdelningar. Sedan ett möte för att verkligen genomföra sammanslagningen. Det hela var avklarat på knappa två timmar inklusive kaffe och smörgås. Jag blev invald i den nya styrelsen. Sammanslagningar sker i hela Sverige fram till nyår.

Nu är det nog i alla fall sovdags efter en lång dag.

Inga kommentarer: