lördag 15 oktober 2011

Rapport 1 från Folkpartiets landsmöte

Nu är vi redan inne på förhandlingspass 5 på Folkpartiets landsmöte. Detta pass handlar om sjukvård. Avklarade områden är utbildning och kultur, utrikespolitik, migration och integration och arbetsmarknad.

Plus en landsmötesfest. Trots ambitionen att gå hem tidigt så blev det lite sent. Förutom de olika områdena har också EU-kommissionär Cecilia Malmström hållit ett engagerat anförande om EU och varför det är viktigt att EU-länderna samverkar. Både inom asylpolitiken och brottsbekämpningen.

Hälsningar från våra systerpartiet i Finland och Norge har också framförts.

För att återgå till själva debatterna så har jag själv varit uppe två gånger i talarstolen. Dels om barn som far illa i asylprocessen dels om socialt företagande. Till min glädje har Folkpartiet antagit ett uttalande där man anser att Socialt företagande är ett alternativ för långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta. Som ett svar på min motion om socialt företagande.

I övrigt blev debatten kring arbetsmarknad kort. Det förslag som partistyrelsen tagit fram togs utan någon mer omfattande diskussion. Mer finns att läsa på folkpartiet.se

Trögt och åter trögt är uppkopplingen så nu avslutar jag för den här gången.

Inga kommentarer: