måndag 17 oktober 2011

Summering av folkpartiets landsmöte

Så var det då vardag igen. Efter en helg med mycket politik och många trevliga engagerade människor. Nu är det Excel-kalkyler och Databaser som gäller. Men först måste jag göra en liten summering. Lite har jag redan skrivit men det är inte lätt att samtidigt lyssna på inlägg från talarstolen och försöka skriva ner några ord på en urseg dator.

Det är otroligt många frågor som det fattas beslut om. Alla medlemmar har rätt att skriva motioner om allt. Vilket gör att det blir en härlig blandning. Dessutom har några centrala programgrupper presenterat sina förslag. De flesta motioner förklaras besvarade. Med motiveringen att det förslag som framförs inte kan genomföras exakt som det står men att man håller med i sak. Några motioner som partistyrelsen ansett besvarade bifölls dock av landsmötet.

Bland annat min egen motion om att brist på tillgänglighet ska införas i diskrimineringslagstiftningen. Förutom detta bifall fick jag också med ett uttalande om att socialt företagande är ett alternativ för långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta att slussas in i arbetslivet.

Det fanns också andra motioner som bifölls som jag pläderade för. Att turism är en framtidsbransch som bifölls helt och att barn som är omhändertagna med stöd av LVU inte ska utvisas tillsammans med sina föräldrar. Det senare beslutet efter en justering i “beredningsutskottet”.

Däremot lyckades jag inte få med mig tillräckligt många för att få bort förslaget om att man ska ta fram riktlinjer för hur man ska tillsätta kommunala bolagsstyrelser för att få en jämnare könsfördelning.

Sista dagen hettade det till lite när marginalskatterna diskuterades. Ett förslag som innebar att steg för steg nå en nivå för den högsta marginalskatten som innebär hälften kvar vann. Men eftersom det då påverkade andra punkter i skatteförslaget gjordes en omskrivning i beredningsutskottet som inte riktigt överensstämde med det ursprungliga förslaget som vann. Efter lite mutter och justeringar gick detta förslag dock igenom. Som i princip innebär en ny skattereform med sänkta marginalskatter men i en takt som ett växande reformutrymme medger men inte neddragningar i den sociala välfärden. Muttret fortsatte efter landsmötet kan väl sägas eftersom många tyckte att det blev ett annat beslut än det landsmötet ursprungligen ville. Med klar majoritet. Läs gärna GP:s ledare.

Det finns egentligen mycket mer att skriva om men jag nöjer mig nu med att konstatera

att jag nog inte kommer att äta “burkkakor” på lång tid

att det var både bra och dåligt med tidsbegränsade pass för respektive område

att EU-kommissionären Cecilia Malmström var lysande317378_10150340541784132_696684131_8339132_1482868148_n[1]

att många viktiga frågor kommer i skymundan för pappamånader, gårdsförsäljning av vin och republik. För att bara ta några av dem som tar för stort utrymme i debatten. Även om det självklart är viktiga frågor att debattera

att postens kolor var det godaste godiset

att jag är glad för att jag fick hoppa in som ombud i sista stund för det är riktigt roligt att vara på landsmöte. Särskilt om man får lite framgång.

Inga kommentarer: