torsdag 20 oktober 2011

Annat än asylpolitik på dagens agenda

Egentligen sovdags. Har ägnat dagen åt kursförberedelser. Innan det var dags för information om ungdomsdemokrati före kommunfullmäktigemötet. En intressant föredragning men alldeles för få kommunfullmäktigeledamöter på plats. Det är en viktig fråga. Det finns många skäl till att få unga delaktiga och ta samhällsansvar.

Fast det gäller vuxna också. Det är verkligen dags att ta tag i medborgardialogen på ett systematiskt sätt. Med genomtänkta aktiviteter med genomtänkt uppföljning och återrapportering.

En viktig sak när man tillfrågar medborgarna är att man dels återrapporterar men också genom praktisk handling och genomför några av de önskemål som medborgarna framför. För att visa att man lyssnar.

Fullmäktigemötet blev sedan lite annorlunda. När drygt en kvart gått hade vi klarat av alla ärenden utom två. Sedan tog dessa senare lite längre tid. Med halvårsbokslutet som grund uppstod en lite mer ideologisk debatt. Undrar om det inte skulle vara bra att ha en allmän politisk debatt någon gång i fullmäktige. Finns i andra kommuner.

I dagens BT var Folkpartiet rätt bra representerat. Med en motion om att vid representation få bjuda på ett glas vin. En omdiskuterad fråga men om vi ska kunna få några event och kongresser till Borås där Borås står som värd för någon middag måste vi kunna ha möjlighet att servera ett glas vin. Återstår att se vad som händer.

Dessutom lades ett spektakulärt initiativärende vid gårdagens kommunstyrelse. Ett handskrivet förslag att datorverksamheten i Borås måste ses över. Verkligen ett angeläget förslag. I dagens digitala samhälle är det ett krav att man fort kommer in i sin dator. Ofta är ens arbete helt och hållet beroende av att datorn fungerar.

Nu får det bli sängen. I morgon översyn av fullmäktiges arbetsordning. Och så är det fredag.

Inga kommentarer: