onsdag 13 augusti 2008

Ideellt arbete – viktigt för samhället

Vaknade alldeles för tidigt idag. Och det visar sig väl senare med ögon som faller samman framför datorn. Samtidigt får jag mer tid att hinna med det jag ska. Bland annat tänkte jag ägna mig åt tennisklubben, Sandareds tennisklubb, lite. Att vara ordförande tar en hel del tid. Men det är ett roligt uppdrag och känns värdefullt.

Idrotten gör en stor samhällsinsats. Många ideellt arbetande människor bidrar till en meningsfull fritidssysselsättning för barn och ungdomar. Dessutom läggs förhoppningsvis en grund till ett fortsatt motionerade hela livet ut. Till gagn för folkhälsan. I USA har man konstaterat att joggare lever längre och bättre. (SvD) Men det måste finnas plats för både elit och breddidrott.

I en nyutgiven rapport, Idrottspolitiskt program – En liberal vision för idrotten framför folkpartiet dessa tankar tillsammans med en rad andra förslag som gäller idrott och motionerande.

Ett förslag som också rör barn och ungdomar är att alla elever i grundskola och gymnasium ska garanteras minst tre timmar lektionstimmar idrott per vecka.

Men idag krävs allt mer för att hålla en idrottsförening igång.

Många föreningar har anställda och egna anläggningar. Så även min klubb. Skatteregler och andra tvingande regler, just nu är det dags för energideklaration, försvårar också tillvaron. Strax innan regeringsskiftet blev en utredning klar om idrottens skatter. En efterlängtad utredning som jag tjatade om rätt mycket under mina riksdagsår. Här i en debatt med Bosse Ringholm. Även om jag hade velat ha mer med som gäller alla ideella föreningar. Och det tyckte alliansregeringen också och tillsatte en ny utredning. Men det hade varit vällovligt om man ändå genomfört en del av förslagen i utredningen. Det föreslår också fp i nämnda rapport.

Ett annat förslag som finns i rapporten är att idrotten ska garanteras ett stabilt och långsiktigt statsbidrag. Det ska inte vara beroende av hur det går för Svenska Spel. Idag är det idrottens anslag som minskar först när Svenska Spels vinst minskar.

Satsningar på idrott får dock inte innebära att man glömmer bort det alltmer utbredda friluftslivet med vandring, cykling med mera. Idag satsas alltför lite pengar på detta.

Förutom det rent fysiska så innebär också deltagande i föreningsliv en möjlighet till utvecklande av den egna individen och till att ta ansvar. I förlängningen fostras unga till demokratiska värderingar och medborgerligt engagemang.

Och här kommer jag till inspirationen till detta tämligen långa inlägg. En artikel i SvD där läsare uttrycker sina åsikter om föreningsliv. En ganska skrämmande artikel där någon påstår att föreningsliv är en bluff. Kanske beroende på att man också blandar politiskt föreningsliv med annat ideellt föreningsliv. Jag undrar hur många som själva varit aktiva i en ideell förening.

När det gäller politiskt föreningsliv så är också detta ideellt. Åtminstone för de allra flesta. Många lägger ner många kvällar i veckan både på internt politiskt arbete och i nämnder och styrelser. För det sistnämnda får man några kronor i ersättning.

I fråga om andra ideella föreningar så gör dessa ett oerhört viktigt arbete. Som också det i de flesta fall är oavlönat.

Inga kommentarer: