fredag 15 augusti 2008

Rätt mycket om skolan

Nu börjar onekligen sommaren ta slut. Både vädermässigt (kan ju fortfarande bli vackra dagar men knappast någon högsommar) och när det gäller mötestomt. Nu sätter det mesta igång. Nästa vecka är höstens första kommunfullmäktigemöte.

Idag är det möte med nätverket FeM-E. Nätverket för kvinnors företagande i Sjuhärad. Tyvärr missar jag därför utbildningsminister Jan Björklunds träff med lärarna på Bäckäng men jag hinner till folkpartiets lunch med honom.

När jag ändå är inne på utbildningsområdet vill passa på att tala om för Tomas Gustafson att jag håller med min partikollega Christer Nylander(fp) när det gäller moderaternas förslag om att kommunerna inte ska få tycka till om etablering av friskolor. Jag är positiv till friskolor. Det ger föräldrar och barn en möjlighet att välja. Men precis som också folkpartiet föreslagit behövs det bättre kontroll. Och att kommunerna inte skulle få ha någon åsikt om etableringen känns inte bra. Det är, precis som Christer säger artikeln i SvD som Tomas hänvisar till, skattepengar som finansierar även friskolor.

Moderaterna vill också enligt en artikel i SvD idag ha en mer jämställd skola. Där håller jag med.

Faktum är att har regeringen med de folkpartistiska ministrarna Jan Björklund och Nyamko Sabuni i spetsen redan satsat 110 miljoner under åren 2008-2010 för bland annat en jämställdhetsdelegation. Denna ska analysera könsskillnaderna i utbildningsresultat, utvärdera metoder för att bryta traditionella könsroller, föreslå lämpliga insatser med mera.

Dessutom ingår i satsningen utbildning av lärare och annan skolpersonal om könsroller och hederstraditioner.

Det verkar alltså som om moderaternas förslag redan är tillgodosett till stora delar. Det som inte finns med är dessas förslag om jämställdhetsmärkning av skolor och förskolor som jämställda. Ska det behövas. Alla skolor ska väl gestalta och förmedla värdet av jämställdhet. Det står i läroplanen.

Nåväl. Det är bra att fler aktörer börjar tala jämställdhet.

Till sist. Kolla på den nya bebisen i Borås Djurpark. (SvD, DN) Helt klart var jag i Djurparken en helg för tidigt.

Nu får jag nog sätta fart så jag inte missar mina möten.

Inga kommentarer: