söndag 10 augusti 2008

Sommartal och lite till

Är tämligen mör efter en hel dag i Borås Djurpark med barnbarnen. Tyvärr kom det en del regnskurar. Men onekligen har vi en fin djurpark i Borås. Och djuren verkar också trivas eftersom de får barn. Därmed inte sagt att jag tycker att det nödvändigtvis måste vara Borås stad som ska driva parken. Så var det sagt.

Medans jag traskat runt i Djurparken har både statsministern och oppositionsledaren Mona (S)ahlin talat till folket i sina sommartal. Vad som kan utläsas i media så var det inga stora överraskningar. Mona Sahlin vill återställa det mesta till hur det var förut. Förutom där hon snabbt vill åstadkomma det hennes parti förhalade förut under tiden de hade makten. Varför gjorde man så lite kring höghastighetstågen under den socialdemokratiska regeringsperioden? Götalandsbanan som är tänkt att gå mellan Stockholm och Göteborg har varit på tapeten länge. Via Borås.

Inte heller statsministern överraskade. Jag hade hoppats att han skulle ta upp FRA-lagen men gjorde det inte, vad jag kan förstå från media. Kan inte förstå varför det ska vara så svårt. Oavsett om man är helt övertygad själv att man har rätt måste man ändå ställa sig frågan om det åtminstone inte är dags att ta om debatten från början när så många är kritiska. Även bland de egna leden. Det räcker inte med att säga att vi måste ha en försvarsunderrättelseverksamhet med den nyuppstådda krisen i Kaukasien som förevändning. Även om det är sant att vi måste ha en underrättelseverksamhet och det som pågår någonstans i ett land långt borta kan påverka även oss. Förutom de förödelser kriget redan åsamkat människorna som bor där. 2000 har redan fått sätta livet till och ytterligare ett land där människor beger sig på flykt hemifrån.

För övrigt kan jag konstatera att bland de frågor som statsministern tar upp som viktiga inför höstens budgetarbete - företagande, forskning, infrastruktur, förskola, psykiatri, utbildning - är alla frågor som ligger inom departement som leds av andra partier i alliansen än moderaterna. En hel del inom det folkpartistyrda utbildningsdepartementet. Lite noterbart.

Noterbart är också att 30000 pensionärer får vänta på sina bostadsbidrag eftersom Försäkringskassan inte har hunnit handlägga ärendena. Så får det bara inte gå till. Inbetalningar till olika myndigheter måste vara inne på exakt datum. Annars blir det straffavgifter eller dylikt. Självklart borde detsamma gälla i den andra riktningen. I det här fallet är det människor som är i stort behov att få sina pengar för att kunna betala hyra. Myndigheter ska inte medverka till att människor kan riskera att hamna i kronofogdens register.

OS-resultaten idag är inte så mycket att kommentera.

1 kommentar:

Anonym sa...

Som väntat kompromissade Fradrik R inte en tum i Fra-frågan. Han har ju låst sig mycket hårt här. Några spekulationer om varför han inte följer det sunda förnuftet och kompromissar som du föreslår kommer här. Jag tror alla nedanstående faktorer inverkar (OBS att de ej är i ragnordning).

1. USA och Sverige har skrivit på avtal om samarbete i säkerhetsfrågor. Detta innefattar att sådan info som FRA kan uppfånga ska kunna utbytas mot annan info som USA spionerat fram och som Sverige kan vilja ha. Även inom EU pågår arbete med utvidgad gemensam internetkontroll.
2. Olika svenska myndigheter vill kunna anlita FRA för att få sån info som de anser sig behöva. Det kan röra sig om flyktingströmmar, pengaflöden, datahot, organiserad brottslighet exempelvis.
3. Kommersiella intressen lobbar för ökad internetkontroll, inte minst filmindustrin och skivindustrin som försöker ändra lagstiftningen för att kunna bekämpa fildelning.
4. FRA själva måste kämpa för sin överlevnad så till vida att den traditionella radiosignalspaning som var så värdefulll under kalla kriget inte längre är så viktig - även om den nog kunde ha varit användbar i samband med Georgienkrisen ifall man varit mer alert. Om FRA inte finner nya verksamhetsområden kan man således inte motivera sin stora budget. I det läget agerar gör FRA allt för att övertyga politiker om behovet av nya väldigt omfattande uppgifter.
5. Fruktan för terrorism efter 11 september är en mäktig psykologisk faktor bakom förslag om utökad övervakning.

Ensam skulle knappast någon av dessa faktorer räcka för att få en så slipad politiker som F.R. att satsa på ett så uppenbart integritetskränkande förslag som FRA-lagen. Men tillsammans räckte de för att han skulle måla in sig i det hörn där han nu är. Och säga vad man vill om Sahlin, men i sitt tal idag målade hon sig mycket elegant ut från FRA-sörjan. Återstår att se om hon kan värja sig för FRA-lobbyn inom socialdemokratin.
- Druveforsarn