onsdag 9 maj 2012

Europadagen och demokratidag

Har lite dåligt samvete. Som folkpartiets EU-ambassadör i Södra Älvsborg borde jag förstås ha sett till att Europadagen synliggjorts i Borås. Såvitt jag vet finns inget firande i Borås.

Europadagen firas till minne av den 9 maj 1950 då Robert Schumans deklaration om att skapa ett enat Europa för att bevara freden och som sedan låg till grund för Kol- och Stålunionen. Och senare EU.

Det finns många synpunkter och åsikter om det Europeiska samarbetet. Raka gurkor och annat. Kriser i en del länder har ställt krav på solidaritet. Jordbrukspolitiken har diskuterats. Och det finns mycket som EU inte ska lägga sig i. Men grunden är ändå att bevara freden på vår kontinent. Att människor kan röra sig fritt inom Europa och studera och göra affärer med varandra bidrar till att man löser konflikter på fredlig väg i stället för med vapen.

Ett exempel på hur människor möts över gränserna är den vandring som jag deltog i i helgen i Blankenberge i Flandern i Belgien. Den internationella organisationen IML har som motto “Nos iungat ambulare” vilket betyder ungefär “Låt vandring förena oss”.

Ett lite udda inslag i vandringen är de soldater från olika länder som reser runt till de olika vandringarna i full mundering. (Var även i Sverige). Alla i Blankenberge var inte helt glada åt de tyska soldaterna men utan EU hade det nog inte varit möjligt. Flandern har ju varit krigsskådeplats under båda världskrigen. Men jag mötte också människor vars framtoning andades nationalism och främlingsrädsla. Mer om vandringen finns på mitt tidigare blogginlägg.

Så det finns mycket kvar att göra när det gäller EU. En gemensam och solidarisk flyktingpolitik. Fler länder måste ta sitt ansvar och de människor som tas emot måste tas emot på ett värdigt och humant sätt. Så görs inte i alla länder idag. De nationalistiska strömningarna måste stävjas. Läs mer om detta i en debattartikel i UNT av Jasenco Selimovic och Maria Weimer. Båda fp.

EU-kommissionär Cecilia Malmström har också en artikel i dagens BT om vikten av studentutbyte över gränserna. (Saknar länk)

Hade gärna varit i Göteborg lyssnat till Cecilia men min eftermiddag ska i stället ägnas åt demokratidag med ungdomsrådet i Borås och prata barnkonvention bland annat. Och det är också viktigt. Inte minst med tanke på hur man i många beslut som rör barn överhuvudtaget inte gör någon barnkonsekvensanalys.

Som exempel kan nämnas ett ärende vi har i morgon i kommunfullmäktige. Nedläggning av Götaskolan. Kan tänkas att det är rätt. Men inte ett ord i konsekvensbeskrivningen handlar om hur nedläggningen påverkar barnen. Bara hur ekonomin påverkas.

Jag saknar barnen i beslutsunderlaget. Är det ur barnperspektiv ett bra beslut? Oavsett bra eller dåligt ska konsekvenserna beskrivas.

Nu dags att sätta fart.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Citat: "..... de människor som tas emot måste tas emot på ett värdigt och humant sätt."

Kan hålla med dig här.
Men varför får det inte ställas några krav på de potentiella flyktingarna att de uppträder "värdigt" ?
Jag hänvisar till Merit Wagers blogg från den 9de maj där "flyktingen" efter åtta år på bidrag erkände noll asylskäl och nu i stället ville satsa på "arbetskraftinvandring".
Då Sveriges resurser inte är oändliga blir ju "riktiga" flyktingar de lidande här. Inget problem ?
Eller ska vi frigöra nödvändiga medel genom att spara in på skola och vård ?

Sedan har vi vår eviga tvist om "allas lika värde".
Jag ser att Julia Timoschenko är mycket mer värd än andra Ukrainabor i precis samma situation.

Tjalle

Anonym sa...

Litet Addendum:
Jag tillåter mig att citera från ett inlägg av en Zulmay Afzali på Newsmill:
"Jag är själv flykting, men jag är bekymrad över att många människor som kommer till Sverige och söker asyl, gör det på falska grunder."

Varför är detta aldrig ett bekymmer för svenska politiker ?

Jag ser f.ö. att vi nästan hade ett helt Utöja i Syrien i går.
Kan du meddela var manifestationer och fackeltåg kommer att avhållas ?
Kommer SVT att direktsända från kommande rättegångar med intervjuer av diverse specialister på området ?

Tjalle

Anonym sa...

Addendum 2:

Alltså inga som helst manifestationer eller fackeltåg för de drabbade syrierna planerade, inte ens i Borås ?
Som det vimlade av i hela Sverige efter Utöja, där varje svensk kände ett sånt starkt behov av att "visa solidaritet".

Varför känner INGEN ett liknande behov nu ???

Tjalle

Anonym sa...

Addendum 3:

Tjalle diskuterar vidare med Tjalle.
Som fick sitt påstående om olikabehandling bekräftat igår i Aktuellt.
Där kritiserades att media evigt ältar fartygskatastrofen i Italien med 30 döda i januari men nästan helt ignorerar alla (1500?) flyktingoffer i Medelhavet senaste året.

Precis identiskt med min jämförelse "norska Utöja" gentemot "utländska Utöjas" senaste året fast förhållandena här är avsevärt krassare.

Kommer Aktuellt någonsin att kritisera olikabehandlingen här ?
Knappast !
Man valde i går att visa ett viktigt treminuters inlägg om att det kastades en sko under gårdagens förhandling i Norge.

Tjalle