onsdag 9 maj 2012

Dags att börja efterleva barnkonventionen i Borås

En intressant dag kring barnkonventionen. Har lärt mig en massa. Och fått många tankar. Och blivit riktigt arg. För hur följer vi barnkonventionen i Borås. Hur mycket får barnen vara med och tycka till när vi lägger ner skolor? Varför gör man åtminstone inte en barnkonsekvensanalys när man fattar beslut som rör barn i alla högsta grad. Hur påverkas barnen? Är det bra eller dåligt att lägga ner en skola? Ett aktuellt exempel är nedläggning av Götaskolan. Jag kan inte säga om det är bra eller dåligt. Jag har inte allt underlag.

Vi fick lära oss symboler för de grundläggande barnrättsprinciper. Barnets bästa – tummen upp. Delaktighet, frivillig – pekfingret. Icke diskriminering – långfingret (som bekant ingen trevlig gest). Ansvar och prioritering –ringfingret (löfte). Information – lillfingret. Hela barnets utveckling – hela handen.

Med hjälp av ett bord fick vi en modell för hur man ska ta hänsyn tillIMG_1330 dessa delar.

Tyvärr var det inte så många politiker där. Jag tror att alla som är med och fattar beslut skulle behöva en sådan här genomgång. Vi har skrivit under barnkonventionen. Jag och folkpartiet vill att den ska bli svensk lag.

Men innan dess kan Borås stad ta eget ansvar och mer påtalat jobba med barnkonventionen i alla beslut. I synnerhet de beslut som gäller barn. En motion om en barnrättsstrategstjänst har lämnats in av de fyra allianspartierna. Dags att plocka upp den ur byrålådan kära rödgröna partier i Borås.

Inga kommentarer: