söndag 21 mars 2010

Valfrihet – ja tack

Valet i höst handlar just om val. Om de rödgröna vinner valet, antingen det gäller Borås stad eller i Riket, kommer mycket av den valfrihet som alliansregeringen/majoriteten i Borås genomfört att försvinna i en handvändning. Och i hög grad gäller det kvinnors möjlighet att ta makt över sina egna liv.

Dagens ledare i Göteborgsposten lyfter frågan om Moderaternas förslag att man måste locka till sig fler kvinnor genom att tala om trygghet. Visst är tryggheten viktig, både för män och för kvinnor, men möjligheten att kunna göra egna val är också viktig. Precis som framhålls i ledaren.

Alliansregeringen har genom flera olika reformer gett kvinnor större möjlighet att starta företag inom områden som är kvinnodominerande. Det gäller hemservice och det gäller inom vårdsektorn. De kvinnor som vill jobba kvar som anställda har också större valfrihet att välja arbetsgivare. När hemtjänst tillåts utföras av fler aktörer så är man inte hänvisad enbart till kommunen som arbetsgivare.

RUT-reformen med skatterabatt för hushållstjänster har stor betydelse för kvinnor på flera sätt. Dels genom fler kvinnor som företagare men också möjlighet för många kvinnor att få ett jobb de inte skulle ha fått annars. Möjligen som svartjobb. Dessutom ger den reformen familjer, både män och kvinnor och barn, en valfrihet att välja andra aktiviteter än att städa när de är lediga.

Jag förstår inte sosseargumentationen när det gäller städning och företagande. I en bloggkommentar till GP:s ledare ondgör sig Claes Krantz(s) över att ledaren är inkrökt och konservativ. Han "storknar" för att ledaren skulle påstå att det inte fanns något större för kvinnor att uppnå än att bli företagare inom städbranschen. Så uppfattar inte jag ledaren utan det som framhålls är att möjligheten att starta företag har ökat framförallt för kvinnor men att det skulle vara det enda saliggörande står det inte.

När Krantz dessutom ifrågasätter om kvinnorna skulle kunna vara experter på att städa genom ett påstående med en massa frågetecken efter börjar jag "storkna". Nedvärderandet av städjobb är det mest sorgliga i hela argumentationen från socialdemokraterna. Att det inte skulle vara "fint" nog att utföra städarbete. För att utföra ett bra städarbete krävs kunskap om både mattmaterial och rengöringsmedel. Nu råkar det vara så att det är flest kvinnor som jobbar inom denna bransch.

Hade det sett annorlunda ut om det varit flest män. Förmodligen, eftersom socialdemokraterna tycker att det är helt ok att skattesubventionera byggtjänster som i de flesta fall görs av män och företag som drivs av män. Jag undrar var jämställdheten finns.

Valet i höst handlar om tron på individen och individens kapacitet att göra egna val eller tron på att samhället/politikerna är de som gör de bästa valen åt individerna.

1 kommentar:

Tom Andersson sa...

Angående en eventuell rödgrön majoritet i Borås är det kanske lite väl tidigt att säga vad för politik man förhandlar sig fram till.

När det gäller riket byter jag gärna ut vissa "valfriheter" mot ett socialt skyddsnät värt namnet. Inte ett system där personer tar livet av sig på grund av den press som politiken som förs ger.