fredag 19 mars 2010

Urbant utvecklingsarbete

Så var det då fredag. En dag utan inplanerade möten. Men massor ändå att göra. Vet inte var jag ska börja. Efter en intensiv vecka behövs också möjligheten att få sega lite. Får väl börja lite sakta med att skriva lite om gårdagen då statssekreterare Christer Hallerby besökte Borås för att informera sig om hur arbetet bedrivs på Hässleholmen med att få fler människor i arbete och göra stadsdelen till ett tryggt och attraktivt område genom det urbana utvecklingsarbetet.

Det görs otroligt mycket på området men det kommer inte alltid fram i media. Tidningar och radio dyker oftast bara upp när det uppstår problem. Även om det ibland också skrivs en del positivt. Det nämns inte så ofta att de som varit långtidsarbetslösa trots allt får jobb efter att ha deltagit i projektet Kedjan eller att man samverkar bland annat med näringslivet i området för att skaffa feriejobb till ungdomar. Eller att man på många sätt försöker få de boende på området delaktiga genom medborgardialoger med mera. Ferieskolan som anordnades under sportlovet skrev dock Borås tidning om.

Förutom besöket på Hässleholmen där Christer också fick svara på frågor från deltagarna i projektet Kedjan besökte han introduktionscenter i Borås och fick också svara på frågor där om nyordningen när det gäller introduktion av nyanlända. En nyordning som jag tror på. Det är helt rätt att det är Arbetsförmedlingen som ska skaffa jobb åt dem som kommer. Det är inte kommunens primära uppgift. Kommunen ska se till att det finns utbildningsmöjligheter för både barn och vuxna som kommer hit så att man snabbt lär sig svenska och får en orientering om hur samhället fungerar.

Tanken var att fler inom Borås stad skulle få information om det urbana utvecklingsarbetet. Även om själva arbetet görs på Hässleholmen så är tanken att erfarenheter ska spridas till andra delar av Borås också. Men en kommunikationsmiss gjorde att inte så många kom. Men en givande eftermiddag i alla fall där jag också fick möjlighet att presentera kort den rykande färska integrationsrapporten. Som blir officiell någon av de närmaste dagarna för att gå ut på remiss till alla som kan vara intresserade. Vilket är ganska många.


 


 


 

Inga kommentarer: