måndag 8 mars 2010

Kvinnodagen 1

Så var då internationella kvinnodagen inne. Visst är det bra att det finns dagar som fokuserar på en viss företeelse. Och en del av dessa dagar är mer viktiga än andra. Barndagen, flyktingdagen och kvinnodagen hör till dem. Kanelbullens dag kan jag både ha och mista. Även om det är gott med kanelbullar.

Fast egentligen skulle de här dagarna inte behövas. Om barnkonventionen och flyktingkonventionen följdes. Och alla insåg att alla människor har lika värde. Att varje människa har rätt till sitt eget liv så länge det inte går ut över någon annans frihet eller skadar någon annan. Att alla människor har samma rättigheter och skyldigheter och ska få samma möjligheter till utbildning och kunskap. Men tyvärr är verkligheten inte sådan. Varken här Sverige, även om vi kommit en bit på väg, eller någon annan stans i världen. Därför är det viktigt att åtminstone en dag om året tala mer om de här frågorna.

Idag är det jämställdhetens tur. Det tar också media fast på. Det handlar om hur kvinnor och män röstar (SvD) eller hur man kan fira (i Sthlm) (DN) eller att Amnesty kritiserar Sverige för att alltför många våldtäktsmän går fria. Lokalt skriver Borås tidning om kvinnodagen men artikeln finns inte på nätet. Radio Sjuhärad konstaterar att det i kommunpolitiken visserligen är ganska jämställt när det gäller fördelningen män och kvinnor i valda församlingar som kommunfullmäktige men när det kommer till de tunga posterna så är det inte så mycket bevänt med jämställdheten. Aftonbladet konstaterar att jämställdheten i Sverige blivit marginalt bättre jämfört med förra året men sämre när det gäller lön, inflytande mm.

Detta är alla viktiga konkreta punkter som måste bli bättre. Självklart ska det vara lika lön för likartat arbete och det är galet att lönerna i kvinnodominerade yrken har lägre lönenivå än i de yrken där det är flest män. Att fler kvinnor får tunga poster inom kommunpolitiken är också viktigt. Något som inte tas upp i media är det som jag jobbat med under en tid. Fler kvinnor som företagare.

Men jag vill också se jämställdheten också ur ett annat perspektiv. Jämställdhet för mig är inte att män och kvinnor måste göra exakt samma saker. Vi är alla olika och har olika intressen. Det gäller oavsett om vi är män eller kvinnor. Jag tycker att det är viktigast att man gör det man är bra på (även om man ibland tvingas till att göra något man inte är så jättebra på). Och att både män och kvinnor har rätt till att själva välja det liv de vill leva. Ingen ska tvinga någon till något han eller hon inte vill. Både män och kvinnor ska kunna förena jobb och familj. Det är viktigt att även kvinnan har möjlighet till egen försörjning. Men då måste man också fördela ansvaret hemma när det gäller barn och matlagning och städning.

Idag utsätts många kvinnor för våld och förtryck av sina män. Det är lika illa att trycka ner en människa, oavsett om det är en man eller kvinna eller ett barn, genom att hindra den människan från att få möjlighet att leva ett fritt liv som att handgripligen slå henne eller honom.

Som sagt, om alla respekterade de mänskliga rättigheterna skulle varken barndagen, flyktingdagen eller kvinnodagen behövas. Men så länge som verkligheten är en annan, olika illa i olika länder, behövs alla dessa dagar för att sätta fokus på de problem som finns. Men det är otroligt viktigt att vi gör det tillsammans både män och kvinnor.

Förresten. Varför inte införa en människodag.

Inga kommentarer: