torsdag 11 mars 2010

Samhällsorientering åt alla nyanlända

Idag har jag lämnat in den parlamentariska integrationsgruppens gemensamma motion där vi förslår att man ska undersöka möjligheterna för att alla som kommer som nyanlända till Sverige ska få ta del av samhällsinformation. Idag är det bara de som Borås tar emot enligt avtal med Migrationsverket som får samhällsorientering. Men alla som kommer hit behöver få veta vilka rättigheter och skyldigheter man har och få kunskap om viktiga svenska lagar. Det är viktigt att alla får vetskap om att Sverige, åtminstone på pappret, jobbar för jämställdhet och att man inte får slå barn. Det är bara i 24 länder i världen där barnaga är förbjuden så det är inte att peka ut någon när man tar upp den frågan.

Sedan har jag lite svårt att förstå att inte sunda förnuftet säger att man inte slår dem som allra minst kan försvara sig själva. Och som kanske inte ens förstår varför man får smäll.

Snart är också handlingsprogrammet om integration färdigt i sin helhet. Det ska bara kollas och granskas efter konstens alla regler. Det är onekligen inte lika lätt att skriva handlingsprogram som att skriva på bloggen. I ett handlingsprogram ska inget missförstås. Att lämna utrymme för missförstånd på bloggen är däremot helt ok.

Men nu ska jag ägna mig åt databasproblem. Jag har problem med relationerna i databasen. Jag får inte ihop dem.


 

Inga kommentarer: