fredag 9 januari 2009

Rödgrönt och gas

Egentligen dags för sängen. Efter en dags testande och prövande att koppla ihop två dataprogram och så göra röd-grön-gula staplar så är jag rätt trött. Färgen på staplarna ska avgöras beroende på vilket resultat. Men jag lyckades till slut.

För den andra röd-gröna röran verkar det inte gå lika bra. Enligt SvD så har de grupper som skall forma s, mp och v: s gemensamma politik inte kommit igång ännu. Jag är inte ledsen för det men det är onekligen spännande att se hur det kommer att gå. Partierna har tämligen olika syn på mycket.

För övrigt domineras nyheterna av kriget i Gaza och gaskriget mellan Ryssland och Ukraina. Det sistnämnda verkar ha kommit en bit på vägen (SvD) genom att EU-observatörer tillåts men någon totallösning verkar ha en bit kvar (SvD2). När det gäller kriget i Gaza så ser det ut som om FN:s säkerhetsråd har enats om en resolution om omedelbar vapenvila.

Verkligen på tiden. FN-personal beskjuts (DN) och Röda Korset riktar skarp kritik mot att israeliska soldater inte hjälper skadade barn. (DN2) Men samtidigt vägrar Hamas att gå med på vapenvila och offrar således sina egna barn i kampen. Ingen kan vinna men många kan förlora och har redan förlorat i kriget. Våldshandlingar bidrar bara till att öka hatet för generationer framöver.

Nu är det nog i alla fall sovdags. Klockan är snart tolv och då ska askungen sova. Och inte bara hon. Jag behöver nog stoppa mig i säng också.


 

 

3 kommentarer:

Anonym sa...

Enda vägen till varaktig fred: Totalt återlämnande av de ockuperade områdena i Palestina till FN- godkända gränser!

Israel har idag genom att bomba en skola där civila sökte skydd, en dansk fältsjukhus och otaliga civila bostäder öppnar dörren för alla slag vedergällningar mot sin egen befolkning. Det betyder att våldets spiral kommer att fortsätta och de barn som ser det kommer att bli framtidens krigare på båda sidor.

Den internationella opinionen kan inte acceptera något annat än en totalt tillbakadragande från alla de ockuperade områdena i Palestina till 48 eller 67 års gränser, skapande av en sammanhängande palestinsk stat och skapande av säkra gränser för båda stater för att på en gång på alla sätta slut för den 60 åriga slakten. Israel och palestinierna måste pressas ekonomisk och politisk genom allmänhetens bojkott och klagomål. Regeringar i världen kommer inte att göra något åt saken. Det måste vara folket runt om i världen som bojkottar den starka parten, i detta fall Israel, att dra sig tillbaka till de erkända internationella gränserna och på så sätt möjliggöra en palestinsk stat som kan leva i fred med Israel inom erkända gränser. Innan Israel drar sig tillbaka kommer ingen fred att vara möjligt. Utan en palestinsk stat kommer alla möjliga desperata grupper och tendenser från ett förtryckt folk sedan 60 år till utryck. Också åtgärder som ett folk i frihet, suveränitet och verklig demokrati inte skulle tillgripa.

Angående de förslag som lags fram av Frankrike och Egypten är dem orealistiska och måste förkastas angående. Gaza kan inte fortsätta att vara belägrade av den zionistiska regeringen! Hamnarna och havet måste vara i palestiniernas händer och så gränserna till alla frisinnade stater runt omkring så de kan föra in mat och allt vad de behöver för att leva som ett fritt folk. Så småningom ska hela det palestinska området nå fullständigt självständighet. Det är den enda vägen till varaktig fred! Det finns ingen annan väg. Allt annat är bluff som inte leder någonstans! Vi måste komma ihåg att den nuvarande situationen har stort del av sitt ursprung i den långvariga belägringen av Gaza. Och mer grundläggande i den illegala ockupationen av Palestina sedan 60 år tillbaka.

Belägring stöds av USA och genomfört av Israel i syfte att störta Hamas som kom till makten tack vare den enorma inkompetensen, stupiditeten och fanatismen i Washington och Israel. Låt inte missledas av Hamas tjatet. Om det inte är dem kommer andra i deras ställe. Orsaken ligger i ockupationen så dess lösning! För den delen ska palestinierna själva välja sina ledare när de blir fria på riktigt och det måste omvärlden respektera. Det finns ingen demokrati utan verklig suveränitet och frihet!

En fri Palestina är den enda lösningen så vi slipper mer blod på båda sidor. Lämna alla ockuperade områdena, lämna alla bosättningar, kompensera de som har blivit bestulna på sina hus och mark, låt de som vill återvända till Palestina göra det! Kräv ömsesidig erkännande! Att Palestinierna erkänner Israel räcker inte. Israel måste erkänna Palestina som en fri stat också!

V.g. och sänd vidare och översätt till andra språk! Jag kallar alla anständiga människor i världen att ställa upp för detta mål och slå för att inte se mer oskyldig blod flytta i Palestina eller Israel. Historien kommer att döma oss alla. Och om det finns en Gud borde du vara rätt bekymrad om du ser dina bröders och systrars blod rinna på Palestinas gator och inte göra något.

"Bandits with planes ...
came through the sky to kill children
and the blood of children ran through the streets
without fuss, like children’s blood."
(Pablo Neruda’s poem About the Nazis raids in Spain)

Anonym sa...

Enda vägen till varaktig fred: Totalt återlämnande av de ockuperade områdena i Palestina till FN- godkända gränser!

Israel har idag genom att bomba en skola där civila sökte skydd, en dansk fältsjukhus och otaliga civila bostäder öppnar dörren för alla slag vedergällningar mot sin egen befolkning. Det betyder att våldets spiral kommer att fortsätta och de barn som ser det kommer att bli framtidens krigare på båda sidor.

Den internationella opinionen kan inte acceptera något annat än en totalt tillbakadragande från alla de ockuperade områdena i Palestina till 48 eller 67 års gränser, skapande av en sammanhängande palestinsk stat och skapande av säkra gränser för båda stater för att på en gång på alla sätta slut för den 60 åriga slakten. Israel och palestinierna måste pressas ekonomisk och politisk genom allmänhetens bojkott och klagomål. Regeringar i världen kommer inte att göra något åt saken. Det måste vara folket runt om i världen som bojkottar den starka parten, i detta fall Israel, att dra sig tillbaka till de erkända internationella gränserna och på så sätt möjliggöra en palestinsk stat som kan leva i fred med Israel inom erkända gränser. Innan Israel drar sig tillbaka kommer ingen fred att vara möjligt. Utan en palestinsk stat kommer alla möjliga desperata grupper och tendenser från ett förtryckt folk sedan 60 år till utryck. Också åtgärder som ett folk i frihet, suveränitet och verklig demokrati inte skulle tillgripa.

Angående de förslag som lags fram av Frankrike och Egypten är dem orealistiska och måste förkastas angående. Gaza kan inte fortsätta att vara belägrade av den zionistiska regeringen! Hamnarna och havet måste vara i palestiniernas händer och så gränserna till alla frisinnade stater runt omkring så de kan föra in mat och allt vad de behöver för att leva som ett fritt folk. Så småningom ska hela det palestinska området nå fullständigt självständighet. Det är den enda vägen till varaktig fred! Det finns ingen annan väg. Allt annat är bluff som inte leder någonstans! Vi måste komma ihåg att den nuvarande situationen har stort del av sitt ursprung i den långvariga belägringen av Gaza. Och mer grundläggande i den illegala ockupationen av Palestina sedan 60 år tillbaka.

Belägring stöds av USA och genomfört av Israel i syfte att störta Hamas som kom till makten tack vare den enorma inkompetensen, stupiditeten och fanatismen i Washington och Israel. Låt inte missledas av Hamas tjatet. Om det inte är dem kommer andra i deras ställe. Orsaken ligger i ockupationen så dess lösning! För den delen ska palestinierna själva välja sina ledare när de blir fria på riktigt och det måste omvärlden respektera. Det finns ingen demokrati utan verklig suveränitet och frihet!

En fri Palestina är den enda lösningen så vi slipper mer blod på båda sidor. Lämna alla ockuperade områdena, lämna alla bosättningar, kompensera de som har blivit bestulna på sina hus och mark, låt de som vill återvända till Palestina göra det! Kräv ömsesidig erkännande! Att Palestinierna erkänner Israel räcker inte. Israel måste erkänna Palestina som en fri stat också!

V.g. och sänd vidare och översätt till andra språk! Jag kallar alla anständiga människor i världen att ställa upp för detta mål och slå för att inte se mer oskyldig blod flytta i Palestina eller Israel. Historien kommer att döma oss alla. Och om det finns en Gud borde du vara rätt bekymrad om du ser dina bröders och systrars blod rinna på Palestinas gator och inte göra något.

"Bandits with planes ...
came through the sky to kill children
and the blood of children ran through the streets
without fuss, like children’s blood."
(Pablo Neruda’s poem About the Nazis raids in Spain)

Anonym sa...

Daren: Det finns ingen väg till varaktig fred. Israel har angripits flertalet gånger och i dessa angrepp erövrat den mark du vill att de ska återlämna. Tror du Ryssland kommer återlämna polsk-erövrad mark på samma sätt? Eller Polen återlämna tysk mark? Kommer Sverige få tillbaka Schleswig-Holstein, Baltikum, Norge och Finland? Knappast.

Där bor redan israeler efter att de muslimska angriparna flytt och överlämnat områdena.
Palestinska fanatiker skulle f.ö. knappast slå sig till ro även om området skulle lämnas tillbaka. De vet att de inte har någon makt i en fredlig värld och har dessutom svurit på att inte vila på hanen innan Israel är utplånat. De skulle fortsätta kampen, nu innanför de buffertzoner Israel satt upp för att terroristerna inte ska nå längre än de gör.
Så Israel kan, kommer och vill inte ge upp områdena lika lite som palestinierna kommer sluta bråka.
Denna konflikt kommer fortgå in absurdum.

Dessvärre gör det att Hamas-pamparna bara blir rikare och rikare, medan det folk de anser sig slåss för, lider, svälter och dör.
Det borde vara Egypten och Syrien som öppnar sina portar för palestinierna - det var ändå de som en gång angrep Israel och förlorade kriget, något palestinierna åkte dit på.

Ser inget slut på detta krig inom lång framtid.