måndag 12 januari 2009

Att skriva eller inte skriva och dagens nyheter

Ett av mina nyårslöften, om jag nu gjorde några sådana, nåväl en tanke i alla fall, var att jag skulle försöka skriva på bloggen åtminstone något varje dag. Nu är det ju så att vissa dagar är ruskigt innehållsrika och fulla med händelser jag vill kommentera, medan andra bara är gråa och trista och då inget nytt händer. Ofta är det tyvärr så att när det händer mycket så räcker inte tiden till att skriva.

Men jag har ett behov av att skriva. Det har jag inte alltid haft. Mitt gymnasiebetyg i svenska är inte mycket att skryta med. Ett magert B som jag visserligen tentade upp till ett Ba året efter. Det kanske är just därför jag vill skriva. Att bevisa att jag kan.

Till dagens rubriker då.

Gaz(a)-krigen fortsätter. I det ena kriget om gasleveranser mellan Ryssland och Ukraina skrivs avtal som sedan rivs upp och skrivs på igen (enligt den senaste artikeln i SvD alla fall). Under tiden fryser Östeuropa.
I det andra kriget, det i Gaza, verkar ett vapenstilleståndsavtal långt borta då Israel kallar in reservister. (SvD) Dock finns det tydligen några positiva signaler från samtalen i Egypten då Hamas går med på en del av det förslag Egypten lagt fram. (DN)Men det räcker inte. Det måste till en omedelbar vapenvila så att inte fler liv går till spillo. Och hatet växer ytterligare. Båda sidor måste ta sitt ansvar. Hamas måste sluta skjuta raketer in över Israeliskt område och Israel måste sluta med sin offensiva krigsföring.

En artikel i dagens SvD och DN som är lite mer näraliggande är den som handlar om hushållsnära tjänster. Intresset för att utnyttja sådana tjänster har ökat enligt en undersökning som arbetsgivarorganisationen Almega låtit göra. Det är positivt. Det ger fler människor arbete i en bransch där svartarbete har utgjort en stor del. Familjer får mer tid att umgås med varandra när man slipper att ägna helger och annan ledig tid till att städa. Staten får mer skatteintäkter. Ett förslag framförs också från Almega att fler tjänster ska räknas in. Bland annat IT-tjänster. Något som förmodligen skulle gynna mig som datakonsult. Och visst är det så att det idag finns ett behov med datahjälp i hemmen när allt fler uppmanas att använda nätet för att sköta kontakter med myndigheter och att göra betalningar via internet.

Slutskrivet för nu. Nu får jag nog kasta mig över mina rödgröngula staplar i Access.

1 kommentar:

Anonym sa...

Vad skulle du som företagare tycka om följande?

Du skriver på ett trepartsavtal tillsammans med tredje parten när förhandlingarna är slutfört. Då skriver tredje parten på ett annat avtal där den andra parten i efterhand har skrivit in att alla skulder till dig är betalda.

Skulle du i fortsättningen lita på den tredje parten? Skulle du tillåta att bli lurat på dina pengar på det viset?

Du är ryss. Den andra parten är regeringen i Kiev och tredje parten är påstodda medlaren EU.

Hans