torsdag 29 januari 2009

Bra för kvinnors företagande

Regeringen har beslutat att höja mikrolånen som ges av Almi från 100 000 kronor till 250 000 kronor. Mikrolån är ett lån som mindre företag kan söka utan att behöva några säkerheter förutom en bra affärsidé. Mer om mikrolån kan läsas på Almis hemsida. Enligt SvD så var ungefär hälften av dem som sökte mikrolån 2007 kvinnor. Och en tredjedel invandrare. Att nu nivån höjs borde bidra till att ännu fler kvinnor och invandrare får möjlighet att starta företag. Det behövs fler företagare och båda dessa grupper är viktiga i det sammanhanget.

Regeringen stöder på många sätt kvinnors företagande. Genom att ge pengar till nätverk och till ambassadörer för kvinnors företagande. I Sjuhärad finns ett tämligen nybildat nätverk för kvinnors företagande, QVIM, som stöttas av Västra Götalandsregionen. I grunden ett uppdrag från regeringen. Mer om QVIM, dit alla kvinnor kan vända sig som driver företag eller funderar på att göra det, finns på QVIM:s hemsida.

Inga kommentarer: