fredag 25 april 2008

Några av dagens rubriker

Jag blir så arg när jag läser om hur Migrationsverket fattar beslut att barn kan skickas tillbaka till krigets Irak. (SvD) När beslutet togs om den nya asyllagen så var en av de punkter som poängterades mest just barns bästa och barns egna asylskäl.

Även om det inte ska vara så, att bara för att man är barn så har man rätt att få uppehållstillstånd, så sägs det i förarbetena till lagen att omständigheterna när det gäller barn inte behöver ha samma allvar och tyngd som beträffande vuxna. Detta var alla partier överens när frågan debatterades i riksdagen även om nuvarande migrationsministern Tobias Billström inte med ett ord nämnde barns situation i sitt inlägg. Åtminstone inte i positiv bemärkelse. Hela debatten finns här.

Jag kan inte se någon rim och reson i att skicka tillbaka barn till en ett krigshärjat land. Där bomberna smäller nästan dagligen och kvinnor får det allt svårare. Det jag inte kan förstå är att man inte lyssnar till den organisation som bör veta bäst hur situationen är, UNHCR, FN:s flyktingorgan. Men som alltid, det svenska Migrationsverket vet bäst. Jag efterlyser humanitet.

Folkpartiet är fortfarande det tredje största parti i den senaste opinionsmätningen och har ökat något. (DN, SvD)Glädjande, men tyvärr halkar hela alliansen efter. Egentligen är det ganska ointressanta mätningar och mycket hinner att hända fram till valet 2010. Inte minst om de 17,3 % som tillfrågats och som är osäkra kommer fram till en åsikt. I vilket fall som helst känns det alltid bättre när partiet samlas till riksmöte, som nu till helgen, om opinionen är välvillig. Men det är valdagen som gäller.

Positivt är också förslaget från centern, vilket också Lars Leijonborg (fp) instämmer i, att studiebidraget ska höjas. Självklart bör även fribeloppet för intjänade pengar för arbete höjas. Men det gäller att ha en bra balansgång. Arbete under studietiden ska inte bidra till att densamma förlängs. (SvD) Men jag förstår om man försöker jobba i stället för att ta ut hela studiemedlet. Dagens studenter har många år framför sig med månatliga avbetalningar av studielånet. Oavsett om de får ett välbetalt jobb eller hamnar i något av de akademiska låglöneyrkena. Kan väl passa på att konstatera att jag är ganska glad att de studiemedel som gällde när jag studerade var slutbetalda när jag fyllde 50.

Till sist. Idrotten ska ju främja hälsa. Men i Stockholm verkar de flesta fotbollsmatcher orsaka motsatsen. Igår skadades ett 20-tal personer efter en match, några allvarligt, och ungefär lika många greps av polisen. (SvD)

Dags att ta itu med dagens bestyr. Packa till exempel inför resan i morgon till partimötet i Västerås. Eftermiddagen ska ägnas åt att vara tävlingsledare.

Inga kommentarer: