lördag 18 juni 2011

Håller med–se över föräldraförsäkringen för nyanlända

Idag har frågan om föräldraförsäkring för nyanlända flyktingar igen kommit på tapeten. Det handlar om att de föräldrar som kommer hit med barn under åtta år har rätt till samma antal föräldradagar per barn som barn som är födda i Sverige oavsett ålder när de kommer hit. Och har man flera barn så läggs tydligen alla år ihop. Vilket kan innebära att en nyanländ kvinna stannar hemma i många år även om ersättningen inte är jättehög med tanke på att man inte tjänat något tidigare utan bara får grundnivån. Tanken med föräldraförsäkringen är att den största delen ska tas ut under barnets första år. Om barnet är tre år när det kommer hit till exempel har det inte samma behov av att en förälder stannar hemma.

Det kan finnas fall där föräldrarna, i de flesta fall mamman, behövs särskilt mycket de första åren i ett nytt land men det är viktigt att alla både kvinnor och män så snart som möjligt deltar i introduktion och svenskundervisning så att de lär sig svenska så fort som möjligt.

Dessutom får de barn som går i förskolan lättare att lära sig svenska om de går i förskola.

Jag har mött många invandrarkvinnor som inte fått möjligheten att lära sig svenska. Senast för någon månad sedan träffade jag en kvinna som nu efter många år i Sverige börjar försöka lära sig svenska. Hon skyllde just på att hon varit hemma med barnen tidigare. Jag har också mött andra som sent omsider fått lära sig svenska och som växer stort när de till exempel kan prata med lärare på sina barns skolor.

Det är därför oerhört viktigt att man ser över föräldrapenningen för nyanlända. Självklart ska de föräldrar som får barn när de är i Sverige, oavsett bakgrund, få samma rättigheter till samma antal dagar. Men frågan är precis som både nu Maud Olofsson (C) och Nyamko Sabuni (FP) tidigare nu framför om föräldraförsäkringen ska rymma lika många dagar oavsett ålder när barnet kommer till Sverige.

Jag tycker inte förslaget är kontroversiellt. Att även kvinnorna snabbt får lära sig svenska och att barnen får gå i förskola underlättar möjligheterna att snabbt komma i arbete men också att kunna ta ansvar för sina barns skolgång. Med bättre resultat som följd.

Enligt det nya mottagandet för nyanlända ska alla, både män och kvinnor, delta i introduktion och SFI för att få ersättning. Det gynnar alla, framförallt kvinnorna.

Så till sist. För mig går det bra att slopa vårdnadsbidraget.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Äntligen ett förslag i rätt riktning.Alla borde vara överens,vi måste göra något.Släng prestigen,skit i sd och tänk på sveriges framtid.

Anonym sa...

Håller med och jag är själv invandrare. Trodde att föräldrarförsäkringen först och främst var till för att föräldrarna skall knyta an till sitt nyfödda barn och få betalt då de är hemma med barnet och således inte kan jobba. Att få föräldrarpenning för äldre barn (upp till 8 år)låter i mina öron helt befängt, när man inte ens har fött sina barn här, eller på ngt sätt bidragit till samhällets kostnader.Och ja, jag är inte sd, är totalt emot de och deras politik. Är sosse...

Hemlige sa...

Hitlers raslagar skapades med precis samma motivation "att öka integrationen".