måndag 20 juni 2011

Liten tillbakablick

Läste igenom alla nya lagar som träder i kraft i dagarna i tidningen Riskdag och Departement. Och hittade en lagförändring som jag påpekade redan 2004 att den borde göras. Det handlar om att alkolås inte ska räknas in i den extrautrustning som höjer förmånsvärdet på tjänstebilar. Jag ställde först en fråga i rikddagen och sedan la jag en motion. Motionen avslogs som så många andra motioner. Allianspartierna reserverade sig dock mot beslutet. Här finns motionen. Och nu är det som sagt fixat.

En annan aktuell fråga som jag också motionerade om flera år i rad var utbyggnaden av riksväg 27. Även dessa motioner avslogs. Kul att utbyggnaden nu äntligen är på gång men trist att det är kommuner och region som får gå in med förskottsbetalning. (BT)

Med tanke på att listan på olika infrastruktursatsningar som olika riksdagsledamöter lade fram år bland annat 2005/2006 var cirka 30 sidor lång så kanske det inte var så konstigt att alla motioner avslogs. Inte många landsdelar som inte var representerade och riksdagen fattar övergripande beslut inte detaljbeslut. Jag hade förresten en motion om RV40 med också som blev avslagen.

När jag bläddrade vidare bland frågor, motioner och interpellationer hittade jag en hel del annat som fortfarande diskuteras.

Bland annat frågan som diskuterats i dagarna om asylsökande barn som är omhändertagna men som ändå ska avvisas tillsammans med föräldrar som inte kan ta hand om dem. Även om detta skrev jag en motion som självklart avslogs. Här finns den motionen.

En annan aktuell fråga är pendling mellan Borås och Göteborg. Både säkerheten i bussarna och utbyggnad av Götalandsbanan. Snabbussen mellan Borås och Göteborg har jag ju själv provat på ett antal gånger och funnit tämligen bra. Men användandet av bälten är det nog lite si och så med. Det är faktiskt lag på att man ska använda bälten i bussar om hastigheten är högre än 70 km i timmen. Och att man ska bli informerad om detta.

Om detta hade jag en bra interpellationsdebatt med dåvarande infrastrukturminister Ulrica Messing. Här kan interpellationen läsas. Där finns också länk till debatten. Debatten var aktuell då på grund av irrfärder på RV40 med bussar och en svår bussolycka där fler fick sätta livet till. Hade de haft bälten på hade de kanske klarat det.

Handsfree bilkörning är en fråga som jag också motionerade om men som inte heller föll i god jord. Nu verkar något ändå vara på gång.

Inga kommentarer: