onsdag 15 juni 2011

Ideella organisationer viktiga för integrationen

Tusentals människor utför varje dag någon form av ideellt arbete. Idrottsföreningar och andra ideella föreningar och organisationer skulle inte klara sig utan det ideella arbetet. Samhället måste i än högre grad värna det ideella arbetet. Ett hot som länge har hängt över de ideella organisationerna är om de ska bli tvungna att betala moms när de säljer kaffe och bullar. i den frågan är alla partier överens om att man ska göra allt för att stå emot EU:s krav.

Det räcker inte med det. Den kompetens som många gånger finns inom de ideella organisationerna måste tas till vara på ett mer systematiskt sätt. På riksnivå har regering, föreningar och organisationer  och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort överenskommelser hur detta ska gå till. Det handlar om både inom det sociala området och inom integrationsområdet.

I handlingsplanen till integrationsprogrammet för Borås stad finns en punkt som handlar om att ta till vara de ideella organisationerna och föreningarnas kompetens i integrationsarbetet. Idag finns ett invandrarråd med representanter från invandrarföreningar. Men det finns också många andra organisationer som är aktiva i mottagandet av nyanlända och i integrationsarbetet. Det är kyrkorna, Röda Korset, Rädda Barnen och idrottsföreningar och många andra. Målet i integrationsarbetet i Borås måste vara att göra alla dessa föreningar inklusive invandrarföreningarna delaktiga i det gemensamma integrationsarbetet i Borås stad.

Det är viktigt att komma ihåg att integration är ömsesidig. De som kommer hit måste vilja komma in och de som redan finns här måste vilja släppa in. De tär också viktigt att komma ihåg att de som kommer hit, oavsett om de kommer som flyktingar eller arbetskraftsinvandrare, har en drivkraft som gjort att de tagit sig ibland över hela jordklotet för att komma hit. Den drivkraften måste tas tillvara. Något som länge glömts bort i integrationsarbetet. Med tolerans och respekt för varandra kommer Borås att bli en stad med plats för alla. Men arbetet måste sätta igång snarast. 

5 kommentarer:

Anonym sa...

Drivkraft att ta sig hit?????
De har alla betalt stora pengar till smugglarligor for att komma hit.

Anonym sa...

Citat:" ...har en drivkraft som gjort att de tagit sig ibland över hela jordklotet för att komma hit".

Över hela jordklotet ?
Vore det då inte bättre att resa i andra riktningen ?

Tjalle

Anonym sa...

Förklaring för tvehågsna:

Det största möjliga avståndet på jorden är "halva jordklotet".
Om någon reser längre så bör han företa resan i motsatt riktning.
Någon som "tar sig över hela jordklotet" hamnar när resan är färdig vid startpunkten.
Och det är väl inte vad man ville ?

Tjalle

Anne-Marie Ekström sa...

Ingen människa lämnar sitt hemland utan att de har skäl. Att de tyvärr måste ta hjälp av smugglarligor är inte något jag propagerar för. Men om det är enda sättet att komma undan förföljelse så förstår jag om man tar till det.

Jakob D sa...

Du skulle tagit en titt pa engelska panorama harom dagen.
Dar visades vilka som tar sig till Europa och hur mycket de betalar och hur de haller liv i den dolda brottsligheten i Europa.

De ar ALLA ekonomiska flyktingar som tar sig hit for att leva gott -de som verkligen ar forfoljda har namligen inga pengar och tar sig INTE hit.

Sa annu en svensk ide som bevisats vara osann - de som kommer till europa ar till 95% ekonomiska flyktinar och har ingen ratt att komma in.
Harav att de inte har id handligar - de tar da nytta av hal i asyllagen och kan stanna, om man inte till 100% kan faststalla identitet.
Vakna upp fran det svenska asylflummet och se till fakta.