fredag 3 juni 2011

Blåklinten–symbol för demokrati

I en artikel i DN idag kan läsas att mer än var fjärde ung människa tycker att det vore ”ganska eller mycket bra” om Sverige var odemokratiskt och styrdes av en stark, diktatorisk ledare. (SvD, SVT)

Skrämmande läsning. Undersökningen omfattar endast drygt 1000SPA53334 människor så jag är lite mer försiktig när det handlar om att dra långtgående slutsatser att det verkligen är så. Men oavsett. Det är inte acceptabelt att det finns en enda person som föredrar diktatur före demokrati. Eller kan tänka att sälja sin rösträtt för pengar.

Det krävs en genomgående analys för att reda ut varför det blivit så och sedan en strategi för att ändra attityder och inställningar.

De som vill värna demokratin och den allmänna rösträtten måste rannsaka sig själva var det gått fel. De politiska partierna måste tänka till hur man kan ändra sitt sätt att föra fram sin politik. Visst kan olika “affärer” bidra till att man tappat förtroende för politiker. Allt mindre olikheter mellan partier, åtminstone på ytan, kan också vara ett skäl. Komplexiteten i ett mer utvecklat samhälle gör det svårt för alla att sätta sig in i alla frågor. Och det blir enkla budskap som blir avgörande. Särskilt för ungdomar som inte läser tidningar eller ser på nyheter i samma utsträckning som äldre.

Skolan får säkert också ta sitt ansvar. Att lära ut vår egen historia är viktigt. Att det inte var självklart att alla skulle få rösta. Den kamp som rösträttsrörelsen gjorde i början på förra århundradet måste berättas.

Där kommer historien om blåklinten också in. Som folkpartist och född östgöte har jag självklart en relation till denna blomma. Blåklinten var också rösträttsrörelsens blomma. Rösträttsrörelsen började i Östergötland och därför valde man blåklinten som symbol. Senare har Folkpartiet liberalerna valt att ha denna blomma som symbol.

Blåklinten står för demokrati och tron på att människor kan ta eget ansvar. Men självklart ska de som behöver stöd få det men utan att ta ifrån individen det egna ansvaret.

Inser att motivationen att dela ut kvarvarande fröpåsar från omvalsrörelsen ökat betydligt efter dagens DN-artikel. Att sprida demokrati är viktigt.

2 kommentarer:

Anonym sa...

I ett land som Sverige med stor del av ungdommar med utlandsk harkommst och saledes varldsbild fargad av hemlandet och foraldrar skall demografisk fordelning vara tillganglig for att siffrorna skall betyda nagot.
Det ar battre att ta en titt pa andra vastlanders liknande undersokningar, dar man far gruppera manniskor, for en korrekt bild.
Dessa undersokningar visar att kommer familjen fran en diktatur, aven om de nu flytt fran den, sa tycker de att diktatur ar OK ocksa i sitt nya land. Detsamma gallande mutor, dodstraff , politiskt oliktankande osv.
Detta kommer aldrig fram i svenska undersokningar dar alla likstalls - detta ar farligt om nu politiker tar beslut pga av dessa otillrackliga fakta.

Anonym sa...

@Anonym 10:26 !

Helt riktigt !
Och Anne-Maries krävda "genomgående analys" skulle slopas tämligen omgående om den gav "oönskade" resultat.

Tjalle