fredag 1 april 2011

Företag tillsammans–kooperativ

Ute regnar det. I Stockholm i alla fall. Tacksam att nederbörden inte är snö. Idag väntar en ny dag med Coompanion-kompisar från hela landet. Mer prat om socialt företagande och företagssamverkan och att starta företag tillsammans, dvs kooperativ. Nästa år, dvs 2012 har FN bestämt att det ska vara kooperationens år.

Jag vet att många tycker att det är “sossigt” och vänster att tala om kooperativ. Men vad kan vara mer liberalt än att tillsammans med andra starta företag i demokratisk anda och som bygger på delaktighet. Och det är företagande det handlar om. I stället för att ensam ha allt ansvar som ensamföretagare delar man det med tre andra (i en ekonomisk förening måste man vara minst tre). Och glädjen blir också delad. Självklart måste man trivas ihop och respektera varandra. Demokrati och delaktighet är viktiga begrepp

En annan form är att befintliga företag samverkar.   Till exempel inom turism-området. Någon hyr ut stugor, någon annan bidrar med kultur o s v. Coompanion Sjuhärad har ett projekt som jobbar i den riktningen med företag kring Viskan.

För dem som befinner sig allra längst bort från Arbetsmarknaden finns också en möjlighet i Sociala företag. I stället för att delta i aktiviteter som kommunen driver (på affärsbasis) så kan de enskilda individerna själva vara delaktiga i ett kooperativ. Till en början med stöttning från samhället. Skillnaden är självkänslan man får när man själv är delaktig. Liberalt så det förslår.

Inga kommentarer: