måndag 18 april 2011

Positivt i smått men sorgligt i stort

Har nu kommit dagens sist punkt. Att skriva ett blogginlägg. Inser att jag måste börja planera mina dagar bättre. För att hinna allt som ska göras. Både jobb och valkampanj.

Dagens möte med styrgruppen i Kompanjonen-projektet blev positivt och kreativt. Och solen fick lysa på mig i någon timme.

Mindre roligt är att lyssna på dagens nyheter om valet i Finland och framgången för Sannfinnländarna. (SvD) Jag blir bara beklämd när jag lyssnar på intervjuer i TV. Visst ska man tycka om sitt land men det får inte gå så långt att man är nationalist och tror att centrum i världen är det land man själv bor. Finland är ännu mindre del av världen än Sverige är och vi är beroende av omvärlden antingen vi vill det eller ej. Jag undrar hur människor som inte vill ta emot människor som flyr skulle reagera om de själva var i samma situation. Att riskera sitt liv om de stannar kvar i hemlandet. Jag blir verkligen ledsen över den tendens som visar sig i alltfler länder i Europa. Att man bara ser till sig själv och sitt eget bästa och bryr sig väldigt lite om vad som händer andra människor och på andra platser på jordklotet.

Inom samma område håller sig nästa ämne. Västnytt har gjort en undersökning om asylfall där kvinnor som riskerar bli mördade av sina fäder eller bröder. Det har tagit fram ca 150 fall där kvinnor avvisas med hänvisning till att deras hemland kan skydda dem. Fast det finns mycket få möjligheter till detta. Det finns lagstiftning där det sägs att kvinnor kan få skydd även när hotet inte kommer från landet om inte landets myndigheter kan ge skydd.

Dessutom har åtminstone den kvinna som Västnytt (och även SVT) visat ett litet barn. Igen frågar jag mig var barnkonventionen finns och om portalparagrafen i Utlänningslagen, som handlar om barns bästa, någonsin används.

Det mest märkliga i det hela är att i intervjuer handläggaren på Migrationsverket inte kan garantera att kvinnan inte utsätts för mord när hon förs tillbaka till hemlandet medans Migrationsverkets chef envetet håller fast vid att Migrationsverket aldrig avvisar någon om det finns någon som helst risk. Det tror jag så mycket jag vill på.

Bra att Bengt Westerberg reagerat.

Efterkommentar. Här kommer ytterligare en länk där det framgår att Migrationsverket inte återger fakta om situationen i hemlandet på ett riktigt sätt. Hur många fler sådana oriktiga rapporter finns det som Migrationsverket använder som grund för att avvisa människor till osäkra situationer? Var finns rättssäkerheten i asylprocessen?

Inte underligt att människor går under jorden i stället för att återvända till sitt hemland. 

2 kommentarer:

Tjalle sa...

Citat: "Att riskera sitt liv om de stannar kvar i hemlandet." Och: "... kvinnor som riskerar bli mördade av sina fäder eller bröder."

Jamen hemlandet har ju en kultur som svenskar kan vara avundsjuka på ! Som berikar det kulturlösa Sverige !
Och är det generellt så att alla mordbenägna fäder/bröder stannar kvar i hemlandet ? Och bara snälla dylika kommer till Sverige ?

Eller är det kanske som med de apatiska barnen ?
Som huvudsakligen förekommer i Sverige ?
Citerar ur tyska "Asylmagazin":
"Das Phänomen der apathischen Kinder tritt ... bei Familien aus Osteuropa auf, deren Aufenthaltsstatus in Schweden ungesichert ist."
Varför hittar jag i enastående särklass mest svenska träffar om jag söker efter "apatiska barn" på svenska, tyska, engelska eller franska med Google ?
Likaså med "ensamkommande barn".
Är det kanske bara svenskar som inte är "rasister !" ? Eller hålls svenskar för att vara särskilt godtrogna ? Worldwide ?

Citat: "Det mest märkliga i det hela är att i intervjuer handläggaren på Migrationsverket inte kan garantera att kvinnan inte utsätts för mord när hon förs tillbaka till hemlandet."
Kan du förklara hur en svensk handläggare ska kunna avge en sådan garanti för ett avlägset hemland med egendomliga traditioner ?
Kan någon svensk politiker ge dylik garanti för valfri svensk ?

Vi enades ju nyligen (efter några felförsök) om att Sverige utgör 0,13% av jordens befolkning.
Kan dessa 0,13% verkligen lösa alla andras (99,87%) självförvållade problem ?

Tjalle

Tjalle sa...

Litet addendum !

Bästa Anne-Marie !

Jag såg din chef i gårdagens Aktuellt.
Man diskuterade den finska skolan som befanns vara väldigt bra medan den svenska permanent dalar. Och dalar.
Varför ?
Både Björklund och reportern var f.ö. helt överens och ingen skyllde på "finsk rasism !".

Jag läste också om finska mediers reaktion på valutgången där på Merit Wagers blogg.
Alla yttrar sig civiliserat ! Ingen kallar valutgången "sorglig" eller rentav gör en "Ohly" !
Kanske detta har med skolbildningen att göra ?

Tjalle