tisdag 5 april 2011

Besviken på de rödgröna

Jag trodde faktiskt att majoriteten på stadsdel Väster, rödgröna, skulle ta sitt förnuft till fånga och skjuta upp beslutet att lägga ned Norrbyskolan. Men inte. (BT)Jag förstår inte hur majoriteten i nämnden kan köra igenom ett beslut som inte är förankrat hos dem det berör. Varken lärare eller elever eller föräldrar har tillfrågats. När inte de inblandade är med på tåget är risken stor att det inte blir bra. Varför kunde man inte i stället gjort ett omtag och utrett frågan ytterligare. och gjort ordentliga konsekvensanalyser med barnens bästa för ögonen. Beslutet kanske blivit detsamma men resultatet hade förmodligen blivit betydligt bättre i slutändan. Ofta blir fort också fel.

Som politiker har man fått ett förtroende att göra det man anser det bästa för medborgarna. Men det är just ett förtroende som innebär att man också måste ha ett stort öra och lyssna till vad medborgarna tycker. Det betyder inte att alla alltid får det just de vill men det är viktigt att inhämta information från olika intressenter för att sedan fatta ett klokt beslut som ser till helheten. I integrationsprogrammet som Lennart Andréasson själv står bakom finns ett avsnitt som handlar om demokrati och delaktighet.

I programmet står

“Borås stad ska stimulera bildandet av byalag, lokala utvecklingsgrupper och motsvarande i bostadsområden, och uppmuntra föreningar och ideella organisationer att engagera sig i integration. Kommunen ska ha en dialog mellan medborgare och förtroendevalda.”

När det handlar om Norrbyskolan har man inte haft dialogen. Här har politiker suttit på sin kammare och fattat beslut efter eget tycke.

Sedan tycker jag det finns en annan aspekt. I ett område som man säger sig vilja rusta upp och satsa på, hur klokt är det att lägga ned en skola, symbolen för kunskap och bildning?

Det sämsta alternativet är att göra om huset till kontor. Använd i alla fall huset till att skapa en mötesplats. Varför inte använda det till den saluhall som diskuteras just nu i en grupp? Att göra lokalerna till en plats där entreprenörskap och kreativitet blomstrar.

Men som sagt. Det behövs en diskussion bland medborgarna hur man kan utveckla området.

Folkpartiet har som valslogan i omvalet till regionen. Låt Västra Götalandsregionen bli den kreativa regionen. Jag vill påstå att vi också ska låta Borås bli den kreativa staden där också medborgarnas idéer får blomstra.

Ska bli spännande att delta i seminariet om Medborgardialog idag. Förhoppningsvis får jag med mig något hem som kan bidra till en bättre dialog i Borås.

Inga kommentarer: