onsdag 27 april 2011

Fler områden bör omfattas av vårdval

Eftersom min artikel inför regionvalet inte ännu finns på nätet så återger jag den här. Den finns också på min hemsida.

Den 15 maj ska 1,2 miljoner välja de personer som ska fatta beslut om hur sjukvården och kollektivtrafik ska se ut de närmaste tre och halvt åren i Västra Götalandsregionen. Förutom de nämnda frågorna har regionen också ansvar för tillväxt- och kulturfrågor i regionen. Viktiga frågor som ofta glöms bort i de allmänna valen. När nu valet enbart rör regionen finns utrymme för att lyfta fram även dessa frågor.

I Sjuhärad och regionen finns mycket entreprenörskap och många företag i olika branscher.

Förutom traditionella branscher som jord- och skogsbruk, livsmedel och verkstadsindustri har också näringar som bland annat turism och kultur en stor utvecklingspotential. Flera företag skapar arbetstillfällen. Regionen ska inte starta företag men kan tillsammans med andra aktörer som högskolor, kommuner och näringsliv bidra till ett bra företagsklimat som gynnar tillväxt av nya livskraftiga företag. Det handlar både om att medverka till att en västsvensk riskkapitalmarknad skapas och att stimulera utbildningar för företagande och entreprenörskap.

Det är viktigt att det fria vårdvalet finns kvar. Dels för den enskilde individen som får möjlighet att välja vårdcentral men också för den som vill starta företag inom vårdområdet. Folkpartiet vill införa vårdval inom fler områden, som mödrahälsovård och sjukgymnastik. Genom att möjliggöra fler alternativ inom vården kan andel kvinnor som driver företag ökas. De som arbetar inom vården får också fler arbetsgivare att välja mellan.

Entreprenörskap kan också växa fram ur ideellt och socialt arbete. Föreningslivet kan bidra till tillväxt och arbetstillfällen. Idag stöttar regionen detta men det finns en stor utvecklingspotential.

För tillväxt krävs också en bra infrastruktur och en väl fungerande kollektivtrafik. Det ska vara prisvärt och enkelt att resa med bussar och tåg. Prisvärt är dock inte lika med att det ska kosta lika mycket varthän man än reser, som jag har tolkat att S, V och MP vill. Jag tror inte att den som reser mellan Hässleholmen och Södra torget vill betala lika mycket som den som åker mellan Borås och Göteborg. Om inte taxan blir väldigt låg. Men vem ska då betala det som inte resenärerna betalar?

Att resa med kollektivtrafik handlar inte bara om att det är enkelt. Tåg eller buss ska också avgå och komma fram i rätt tid. Det behövs upprustning av järnvägsnätet och att beslut om att Götalandsbanan ska byggas kommer så snart som möjligt.

Även om valet kostar en del i både pengar och arbete är det bra att demokratin segrar. Ett val är ingen låtsaslek och vi bör ta lärdom av detta. Något som vi också lärt är att varje enskild medborgares röst spelar roll. En röst kan avgöra. Det kan vara just din. Så glöm inte bort att gå och rösta den 15 maj och då gärna på Folkpartiet.

Anne-Marie Ekström (FP)

Kandidat till regionfullmäktige

Inga kommentarer: