fredag 29 april 2011

Dagens fullmäktige

Hemma från en lång dag. Först kurs i Göteborg som slutade tidigare än planerat. Så jag hann till mötet med representationskommittén. Dessutom en tur ner till torget och valstugan. Hann också med några intressanta samtal. Innan det var dags att bege sig till fullmäktiges sammanträde. Där bland annat två frågor väckte lång debatt. Dels integrationsprogrammet. Dels en motion om HBT-utbildning i skolorna.

Integrationsprogrammet har jag själv i allra högsta grad varit inblandad i. Att tillsammans med partiföreträdare för sju andra partier få ihop ett program är inte alltför lätt. Det finns olika ideologiska skiljelinjer som bidrar till att alla kan inte få med just sina idéer. Trots att en del tyckte att det borde ha funnits mer konkret i programmet så röstade alla för programmet förutom förstås Sverigedemokraterna. Trots att jag i mitt inledningsanförande uppmanade till att diskutera frågor som Borås kan påverka så hamnade debatten ändå på riksnivå. Tyvärr blev det också rena påhopp vilket inte gynnar någon. Heder åt min partikamrat Gunilla Hellén Dalevik som gick upp i talarstolen och påpekade att vi måste respektera varandra i fullmäktige även om vi har olika åsikter. En sak är säker är att jag inte har samma åsikter som SD men för den skull måste man byta ord med varandra på ett civiliserat sätt. Är min förhoppning i alla fall. Men det första som måste falla på plats är en “kalibrering” av synen på alla människors lika värde.

Programmet som tagits fram är bara början. Jag håller med om att det saknas mätbara mål. Det kanske var förutsättningen att vi skulle ta fram sådana. Men händelser på vägen gjorde det inte möjligt. Dels på grund av att Borås fastställde en policy för hur ett program ska se ut. Dels på grund av att andra förutsättningar förändrades. Till exempel att Arbetsförmedlingen får ansvaret för nyanlända flyktingar. Men mätbara mål tas fram i samband med budgetarbetet. Och förvaltningarna ska själv jobba vidare för att uppfylla integrationsprogrammet. Ett arbete för att knyta an till frivilligorganisationerna måste startas.

Den andra frågan som diskuterades var som sagt HBT inom skolan genom en motion. Att unga får kunskap om  HBT-frågor är viktigt. Både för att skapa tolerans för andra som har en sexuell läggning som inte stämmer överens med den som de flesta anser var den riktiga och för att de som själva undrar över om de är homosexuella ska få möjlighet att diskutera sin situation.

Ska sanningen fram så förstod jag inte så mycket vad SD:s representant ville ha sagt. Motiveringen till avslaget av motionen försvann. Men att de inte gillar HBT-personer var nog ganska tydligt.

Själv höll jag mig borta från diskussionen om HBT. Hade nog förverkat min tid i dagens fullmäktige. Även om det kliade i fingret att trycka på knappen för att begära ordet. Jag gillar inte att man betraktar mina vänner på det sätt som SD gjorde. Det vill säga som mindre värda varelser. Men får väl försöka hålla mig i skinnet som 2:e vice ordförande i fullmäktige.

Dags nu att sova. Det har som sagt varit en lååååååång dag.

Efterkommentar: Om debatten kan läsas i Borås Tidning

1 kommentar:

Patrik, Ängelholm sa...

Varför "mumlar" du ang. kritiken mot SD? Tala tydligt istället. VAD var det SD sa som var så hemskt i HBT-debatten? Det är en sak att sprida grova anklagelser omkring sig, en annan sak att motivera dem. VAD får dig att anklaga andra politiker i ert kommunfullmäktige att ogilla HBT-personer???

Lika otydligt ang. debatten om integrationsdebatten. Man måste ha varit på mötet få ut mycket av det du skriver om.

Ni verkar ha en svag KF-ordförande, om inte denna kan sätta ner foten mot "rena påhopp"... ifall de är allvarliga, vilket du ger intryck av.