onsdag 28 oktober 2009

Dialogen gör alla till vinnare

Hinner nog med några rader om gårdagskvällens medborgardialog på Hässleholmen innan färden går mot Göteborg och möte om möjligheten för kvinnor att ta över befintligt företag och ett kundbesök i egna firman.

Trots brister i kommunikation och information blev det ett riktigt bra möte. Att det ska vara så svårt med kommunikation. Någon tror att någon annan ska göra saker. Nästa gång vi har medborgardialog, som blir till våren måste rollerna bli ännu tydligare vem som ska göra vad.

Hur som helst. Det blev ett bra möte där det verkligen blev dialog och en del konkreta förslag kom upp. Cirka 50 personer var där. Tyvärr saknades föräldrar men ett flertal ungdomar var på plats. Det var ju situationen för dem som det gällde. Polis, politiker, hyresgästförening och bostadsbolag fanns också med.

Det framkom från alla håll att situationen på området är mycket bättre jämfört med i somras. Det var inte bra men situationen framställdes i media som värre än den var. Polisen har gjort ett bra arbete för att skapa dialog med ungdomarna. Det höll de närvarande ungdomarna också med om. Men självklart behövs det göras mer och det pågår hela tiden ett arbete för att både försköna området och göra det tryggare. Liksom att skapa möjligheter för att fler ska komma ut i arbete.

Som sagt föräldranärvaron saknades på mötet. Alla var överens om att för att få ett riktigt bra område så krävs också att föräldrar och andra vuxna tar sitt ansvar och tillsammans med ungdomarna skapar förutsättningar för sysselsättning. Att vi politiker också har ett hårt jobb att skapa förtroende hos medborgarna framgick också tydligt. Någon förklarade just frånvaron av föräldrar med att dessa inte har förtroende för politiker.

Att lyssna och sedan också försöka tillgodose önskemålen är viktigt. Redan finns förslag hur man ska skapa sysselsättning för de lite äldre ungdomarna nästa sommar. Men det fick inte vara att plocka svamp påpekade en av de närvarande killarna. Närfotbollsplaner och fotbollsturnering var uppe. Liksom att det saknades möjlighet för volleyboll-träning.

Slutsatsen jag kan dra av detta möte är hur viktigt det är med kommunikation och information. Men att när man väl börjat kommunicera så är det dialogen som är viktig. I dialogen lyssnar man och delger varandra synpunkter. I dialogen är det inte en som är vinnare. Genom dialog utvecklar och utvecklas man och alla blir vinnare.

Jag tror att genom fortsatt dialog, oavsett om det gäller mellan polis och ungdomar eller mellan politiker och medborgare (unga som gamla) så kommer Hässleholmen bli ännu bättre att bo och verka i.

1 kommentar:

Anonym sa...

I was extremely delighted to find this internet site.I desired to say thank you to you with regard to this excellent read!! I absolutely loved every single little bit of it and We've you bookmarked to check out new items you publish.

--------------------------------------------
my website is
http://zeroskateboards.org

Also welcome you!