torsdag 11 juni 2009

Rapport från fullmäktige 0611

En lång kväll i fullmäktige väntar. Det blir både LSS-boenden som ska läggas ut på entreprenad. Det blir enskild barnomsorg. Det blir konjunkturanpassad budget och det blir motion från sd att vi ska ha särskilt anställda personer som åker runt och kollar om det sker något brottsligt. Det sistnämnda trodde jag var polisens jobb. Just nu diskuteras kvalitetsredovisningen från skolan.
Visst finns det en hel del som behöver förbättras. Det håller jag med om.

Inga kommentarer: