lördag 6 juni 2009

Nolltolerans mot barnaga inom EU

Hoppas solen kommer fram idag på nationaldagen som också är den sista kampanjdagen inför Europaparlamentsvalet. Det regnar i alla fall inte just nu. Men kallt är det. Både inne och ute. Och kallare blir det när jag läser i tidningen "Barn" från Rädda barnen.

I frånvaro av papperstidning idag bläddrade jag i några andra tidskrifter som blivit liggande framme på köksbordet. Under valrörelsen har jag varken hunnit läsa så mycket eller en plocka undan tidningen.

Detta nummer av tidningen "Barn" handlade om våld mot barn och om barnaga. Det är skrämmande att det förekommer så mycket våld mot barn i Sverige. Och antalet polisanmälningar ökar. Det behöver inte betyda att antalet brott ökar men att toleransen har blivit lägre hos omgivningen som ser när barn misshandlas. Vilket i och för sig är positivt. För hur kan man misshandla försvarslösa barn? Mycket mer måste göras för att förhindra att barn utsätts för våld av vuxna eller blir vittnen till våld. Sociala myndigheter och vården måste bli bättre på att upptäcka när barn utsatts för våld. Och de barn som bevittnat våld får inte glömmas bort. Genom att använda våld som vuxen talar man ju om för barnet att det är med våld man löser konflikter.

I Sverige finns det ändå en lag som förbjuder att man får slå barn, så den som tillgriper våld mot barn kan straffas. Tyvärr är det inte många länder som följt efter Sverige när det gäller detta. När jag läser artikeln i tidningen som handlar om situationen i England blir jag riktigt upprörd. I England vill tre fjärdedelar av föräldrarna att det ska vara tillåtet att slå sina barn. Om man förbjöd aga skulle det försämra barnens beteende enligt dessa!!! När en mamma dessutom säger att hon ibland låser sitt barn ute i trapphuset för att det värsta barnet vet är att bli exkluderad och ignorerad, så inser jag att det behövs krafttag för att värna barnens rätt i andra delar av Europa. Vem tycker om att bli exkluderad och ignorerad? Det måste väl vara kärlek och inkluderande som ska lära barn vad som är rätt eller fel.

Jag tycker inte att det är en privatsak att aga barn, som en förälder i England säger. Varför ska det vara tillåtet att slå barn när man inte får slå vuxna? Barn är ju ännu mer försvarslösa än vuxna.

De mänskliga rättigheterna måste väl också gälla barn. När jag snabbläste igenom artiklarna i tidningen, som också handlade om barn i andra delar av världen där förhållandena för barn är ännu värre, så började jag fundera över varför inte frågan om att avskaffa barnaga lyfts upp inför valet till Europaparlamentet. Frågan finns med i Folkpartiets program inför Europaparlamentsvalet där Folkpartiet framfört att det ska bli en grundläggande lag inom EU att totalförbud mot uppfostringsvåld och barnaga ska råda. Men det har inte blivit någon diskussion kring detta. Eller jag kanske har missat denna.

Barnen är ju vår framtid och vi talar om att EU i grunden är ett fredsprojekt. Därför borde väl också barnen inom EU från början få veta att det inte är med våld man löser konflikter. Även om situationen för barn i andra delar är ännu värre måste vi ändå börja med det som ligger närmast. Förutom att förbättra för barn inom Sverige måste vi också jobba för att införa nolltolerans mot aga inom EU.

Jag vill bli barnens röst i Europaparlamentet. Mer om folkpartiets politik finns på Folkpartiet liberalernas kampanjsida.

Inga kommentarer: