torsdag 26 augusti 2010

Sverigedemokraterna har fel

Valrörelsen rullar vidare. Gårdagen var rätt intensiv. Först två fem-minuters debatter på radion. De spelades in och kommer att sändas så småningom och dessutom läggas ut på Radio Sjuhärads hemsida. Den ena var mot sverigedemokraten William Petzäll om invandring, vad annars, och den andra om integritet mot Fredrich Legnemark om integritet.

Fem minuter går oerhört fort och åtminstone i den första debatten var jag tvungen att avbryta min motdebattör för att överhuvudtaget få en syl i vädret när han pladdrade på om massinvandring och att vi ska hjälpa människorna i närområdena i stället. Det sistnämnda håller jag med om, om det är möjligt, men de som kommer hit ska vi ge ett bra mottagande och en rättssäker asylprövning. Dessutom måste vi se de människor som kommer hit som en resurs. Många har en utbildning när de kommer hit. Men även de som saknar utbildning kan också bidra till samhället. Och de siffror som Sverigedemokraterna svänger si g med stämmer inte alls.

Det visar ju också den granskning som gjorts med anledning av deras rapport om påståendet att våldtäkterna ökat på grund av invandringen. Både Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet, och SvD:s faktakoll konstaterar att det inte finns belägg för deras påståenden. Man drar felaktiga slutsatser av ett litet material och bortser från förändringar i till exempel lagstiftning.

Självklart måste våld mot kvinnor, oavsett om det är våldtäkter eller annat fysiskt eller psykiskt våld, uppmärksammas och motverkas. Det mesta våldet mot kvinnor sker inte på öppen gata utan innanför hemmets fyra väggar. Då är det inte heller lätt att få en fällande dom. Det finns i regel inga vittnen. Något som är viktigt i en rättsstat är att alla som bor där ska få en rättslig prövning och behandlas lika inför lagen. Därför är det ibland svårt att döma någon för ett brott när ord står mot ord. På gott och ont.

Alliansregeringen med Nyamko Sabuni (fp) tog tidigt under mandatperioden fram en handlingsplan med en rad åtgärder mot våld mot kvinnor.

23 kommentarer:

Joakim sa...

Ställer du upp på alla Jerzys analyser? Han är ständigt anlitad just för att han säger vad media vill höra. Inte många andra skulle kalla en skottlossning mot en polisstation för busstreck.

Brå är också maktens vapen. SD:s rapport innehåller brister. Exempelvis att man inte analyserat alla domar. En mer ingående rapport fick man i dagarna en glimt av hos Realisten.se där Svenskarnas parti gjort en djupanalys av alla våldtäktsdomar 2008. Siffrorna visar ungefär samma uppgifter som SD:s rapport om invandrares överrepresentation.

Anonym sa...

Citat från Jerzy i SvD:
"Annars bekräftar undersökningen det som vi redan vet, att bland dömda för våldtäkt är personer födda i utlandet påtagligt överrepresenterade"

Är inte detta ett problem ?

Observera att Jerzys uttalanden i stora delar enbart är icke vetnskapligt förankrade tyckanden och "troliga" förklaringar.

SDs rapport innehåller brister - liksom BRÅs, men att på alla sätt försöka dölja problemet gynnar SD.

familyguy sa...

http://www.dn.se/debatt/kulturarv-ligger-bakom-invandrarnas-brottslighet-1.421859

Enligt den här artikeln motsäger sig BRÅ sig själva. Den talar för SD:s undersökning och mot Jerzy Sarneckis uttalande om att det är sociala orättvisor som gör att utomeuropeiska invandrare är överrepresenterade inom dessa brott. Gör dig själv en tjänst och läs den och sluta blunda.

Kenneth Ohlsson sa...

Ibland blir jag orolig för demokratin i Sverige och den påfallande omfattande dementimaskin som finns kring frågor som tydligen måste hållas politiskt korrekta från samhällets sida. Och där är du en av dom.
Om det nu var så att du innerst inne höll med SD och ansåg att deras sammanställning var korrekt så skulle du inte kunna säga det.
Är inte det oerhört plågsamt?

Anonym sa...

Man behover bara sticka in huvudet i ett svenskt fangelse för att se hur det förhåller sig.

For valdtaktsdomda ar araber solklart overrepresenterade – man behover inte vara professor for att se detta.

Fredrik sa...

Den viktigaste poängen i debattartikeln är inte hur stor andel av våldtäkterna som begås av invandrare, utan att detta inte kan relateras till frågan om invandring. Detta eftersom även om alla anmälda våldtäkter begicks av invandrare så är det fortfarande helt stolligt att pga detta föreslå kraftigt minskad invandring. Precis som att de tusentals svenska män som åker till Thailand för att köpa sex av bla barn inte kan motivera ett förbud för alla svenska män att åka till Thailand. 99,8 procent av invandrarna liksom dito Thailandresenärer kan väl inte ta ansvar för vad några få gör? Tycker i alla fall inte jag, men så röstar jag ju inte på SD heller.

Anonym sa...

Sveriges tyngsta kriminella gängledare är:

Naser Dzeljilji - Naserligan
Mehdi Seyyed - Bandidos
Denho Acar - Original Gangsters
Milan Sevo - Jugoslaviska nätverket
Süyar Gürbüz – Asir
Ali Reza Dashti Pour – Tigrarna
Shahin Amani - Black Cobra
Semi Oeslati - Black Scoropion

Någon som noterar något märkligt?

Peter sa...

BRA och Jerzy i synnerhet ar ett skamt och har inget med verkligheten att gora.

Man behover ju inte ha for mycket forstand for att forsta att nagot ar fel nar BRA och Jerzy menar
att resultatet ar "troligen" pga av si och sa, ie ursakter.
Att man inte kan jamfora med andra europeiska lander, ar svenska forskare och statistik sa mycket battre?
Vidare talas det ju tyst om att man i sverige faktiskt inte far registrera harkomst - hur far dessa forskare da korrekta siffror??

Jag litar nog MER pa siffror fran typ Tyskland, Danmark och UK dar forskarna sysslar med oppna siffror och inte kommer med undanflykter och daliga "troligen" - troligen har inget att gora inom forskning och ar en fingervisning om att de inte VET.

Diktaturen Sverige har gatt for langt i sitt mal att den politiskt korrekta bilden ar den enda sanna och alla medel ar tillatna for att patvinga denna logn.

Jag ar sa glad att jag lamnat diktaturen Sverige och idag bor i ett europeiskt land dar man fritt kan diskutera dessa saker utan att bli brannmarkt som rasist.

Anonym sa...

SD väljer medvetet att undvika två väsentliga fakta. 1) Forskning visar att en utrikesfödd riskerar att åtalas och dömas i större utsträckning än en etnisk svensk i lika fall, vårt rättsväsende är alltså inte så rättssäkert och jämlikt som vi vill tro. 2) Forskning visar på ett väsentligt större samband med socio-ekonomisk låg status än invandrarbakgrund när det gäller brott i allmänhet. Den som är lågutbildad, har låg inkomst och bor i lågstatus områden begår fler brott.

Det är således vårt sätt att behandla de invandrare som sökt sig till oss med miljonprogramområden, bidragsberoende och sysslolöshet som kan förklara en överrepresentation om den finns. När ska vi börja se våra nya svenskar som en tillgång?

Slutigen, Sverige kriminaliserade våldtäkt inom äktenskapet först på 60-talet. SD snackar mycket om att bevara det svenska. Det svenska har gått förlorat i mångkulturens Sverige. Undrar om det SD vill tillbaka till är 50-talet när män fortfarande hade rätt att kräva sex av sina äkta fruar? Inte en svenskhet jag vill förknippas med.

Ni som fortfarande tror att SD är ett mysigt parti - läs partiprogrammet så ser ni vilken unken människosyn partiet faktiskt har!

Gunnel Gomér sa...

OM SD VILLE TALA SANNING...så skulle det låta såhär:

Få invandrarmän, födda utomlands, har (veterligen) våldtagit en kvinna i Sverige. 99,8 % av de utrikes födda männen har aldrig misstänkts för sexbrott. Men det är faktiskt så att - av de våldtäkter som anmäls och senare döms - är utrikes födda män överrepresenterade. Till exempel var det 12 irakier som förra året som dömdes för våldtäkt av de 6000 anmälda brotten. 0,2% var irakier, det vet vi säkert. Men de allra flesta som utpekas för våldtäkt är etniska svenskar.

Egentligen vet vi inte så mycket om hur många våldtäkter som begås i Sverige. De flesta anmäls inte alls. Vi vet inte heller vad det är för nationalitet på de våldförande män som inte anmäls. Bilden är dimmig.

Ett ytterligare bekymmer, när vi i SD vill ta krafttag för kvinnors trygghet, är att av alla män som utpekas och anmäls för våldtäkt så är det väldigt få som blir dömda. 5-9% av alla anmälningarna leder till dom och straff. Mer än 90% av utpekade gärningsmän går fria. För det mesta beror det på att utredningarna läggs ned i brist på bevis, som kunde hålla i en rättegång. När ord står mot ord är kvinnans ord mindre värt.

Rent allmänt vet vi att det begås fler våldtäkter bland människor som har låg utbildning, låga inkomster, sociala problem och missbruk. Det gäller både för de kvinnor som våldtas och gärningsmännen. Rent allmänt vet vi att flyktingar och arbetskraftsinvandrare inte sällan har låga inkomster och sociala svårigheter i det nya landet.

Eftersom 99% av alla män, antingen de är födda i Sverige eller i en annan världsdel, inte våldtagit någon - såvitt vi vet - så är stopp för flyktingar ingen effektiv lösning för att få ned brottsligheten. Flyktingar är ju bara en mindre del av utlänningarna i Sverige. De flesta utlänningar är här för att arbeta eller studera.

MEN...

Vi inom SD skiter fullständigt i vad som är sanning och fakta. Vi upprörs in i själen av att några jävla blattar skulle röra våra egna svenska kvinnor. Blotta tanken får oss att se brun-svart och blågult. Därför vill vi göra oss av med utlänningarna, särskilt dom som inte är äkta européer. Dom ska hålla sig borta där dom hör hemma!

Och dom jävla feministerna som jobbat i flera decennier mot kvinnovåld skiter vi i. Dom bara ljuger om oss svenska, rejäla män.

Anonym sa...

Invandrare står för 50% av våldtäkterna, men 25% av brotten i allmänhet, Varför så stor skillnad?

Markus

Anonym sa...

Det är du som har fel. Inte SD. Läs Sarnecki's artikel igen. Han säger ju rent ut att SD har rätt.

När det gäller storleken på materialet är det fullt tillräckligt för dom slutsatser som dras. Det skulle du ha vetat om hade haft en utbildning i matematik som var värd att nämna. Men som för nästan alla politker så sakar du det.

BRÅ och SvP (som granskat ALLA dommar i sexualbrottsmål från 2008) komemr till samma slutsats som SD.
Även i andra länder så framträder exakt samma resultat: Det finns ett mycket tydligt samband mellan sexualbrot och kulturell bakrund.
En skillnad är att i en del andra länder som t.ex. Norge så förkser man itne förljuga verkligheten och låtsas som at problemt inte finns, utan man jobbar aktivt för att göra något åt det.
Men varken du eller någon annan poltiker i 7-klövern vill ju inte ens erkänna hur verkligheten ser ut. Så självklart lär det inte bli någon lösning på problemen heller.

Anne-Marie Ekström sa...

Det är märkligt att så fort som jag skriver något negativt om sverigedemokraterna rusar läsarsiffrorna raskt i höjden. Har alla som sympatiserar med sverigedemokraterna inget annat att göra än att hänga framför datorn. Hoppsan. Där generaliserade jag visst. Men kan sd-anhängare klumpa ihop alla som kommer från något land utanför Sverige kan jag väl klumpa ihop Sverigedemokraterna också. Jag tror annars att alla människor är individer. De allra flesta som kommit till Sverige har inte begått något brott så varför skulle alla invandrare få klä skott för några fås oacceptabla beteende. jag tycker inte att det är ok att ge sig på någon med våld, oavsett vilken typ av våld det är. Och om nu det skulle vara så att sd:s siffror stämmer att det är 48 % av de dömda som är invandrare så är det ju ändå fler med svensk bakgrund som döms. 52 är mer än 48. Sedan är det ett extremt litet underlag. Idag är det ungefär 600000 personer som är utlandsfödda, dvs ca var 7:e person, som går till arbetet en vanlig dag. Att totalt glömma bort att det finns svenska män som våldtar är en stor brist. Särskilt som sd säger att de som kommer hit ska anpassa sig till svenskt levnadssätt (vad det nu är). Vi kanske ska sopa rent framför egen dörr först. Ingen ska behöva utsättas för våld, oavsett om det är av en svenskfödd eller utlandsfödd.
Det jag främst vänder mig mot är att sverigedemokraterna drar slutsatser efter ett litet underlag.

Jesper sa...

Det ar klart, Sverige ar ju inte som andra lander.
Sa nar andra lander ser samband med for stor invandring och kuturkonflikter, okade statliga kostnader, okad brottslighet m.m sa ser Sverige okade statliga inkomster, trevligt mangkulturellt samhalle osv.
Snacka om att ha skygglapparna pa och leva i en varld langt fran verkligheten.

Klartexten sa...

Snälla, detta är fakta:

Hälften av alla våldtäkter utförs av invandrar(dom är 1/7 av befolkningen!)

2/3 av alla grova våldtäkter utförs av invandrare!

Risken att bli våldtagen av en invandrare är 6 gånger så stor som att bli våldtagen av en svensk!

(invandrare=utrikes födda)

Anonym sa...

Lite märkligt ändå är att, i Norge så kommer man fram till samma slutsats som SD. Hur kommer det sig?

Ännu märkligare är att i Sverige så kommer PK-etablissemanget fram till att det är lögn och förbannad dikt. Någon som är förvånad? LMFAO.

Men onekligen är det mycket mycket obehagligt att "överheten" och dess lejda lakejer med näbbar och klor försöker dölja och mörka med alla till buds stående medel. Sverige börjar i sanning likna en fascistisk diktatur.

"
- Innvandrere bak alle anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo
De siste tre årene, ifølge politiet.
Ingen av anmeldelsene involverer etnisk norske gjerningsmenn.

Det som kjennetegner overfallsvoldtektene, er trusler eller bruk av grov vold.

Politiet mener det trengs mer forebyggende arbeid blant menn med innvandrerbakgrunn.

Det mener også mottaksleder Ole Morten Lyng ved Nordbybråten asylmottak i Østfold.
http://www.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/voldtekt/innenriks/5759702/

"Den genomsnittlige våldtäktsmannen i Oslo är alltså en man med invandrarbakgrund, han väljer en norsk kvinna och med en knapp majoritet är kvinnan inte känd för förövaren.

Gärningsmännens landbakgrund såg ut såhär:
Afrika 30,5 %
Asien 15,2 %
Mellanöstern 15,9 %
Norge 27,2 % sedan kommer övriga Europa och Amerika.

De flesta gräningsmännen hade anknytning till arbete eller studier.

Polisens rapport: www.politi.no/pls/idesk/docs/f2051920309/vold..."

Hur ser du, Fru Anne-Marie Ekström på detta???

Anonym sa...

Klara Hradilova-Selin, som på BRÅs vägnar utsetts att kommentera SDs våldtäktsrapport har offentligt deklarerat att hon är en politisk motståndare till Sverigedemokraterna bland annat genom att hon är medlem i facebook-gruppen ”Sverigedemokraterna i riksdagen – Nej tack!”
Jag tycker det är hederligt att påpeka detta, så man inte tror att det gjorts en objektiv analys.

Alex sa...

Det måste vara jättemysigt att bara kunna slå på datorn och läsa om att SD minsann inte har redovisat rätt siffror på grund av att endast hälften av samtliga våldtäkter är redovisade. Trist bara att utlänningar fortfarande skulle vara överrepresenterade, även om samtliga av resterande dömda skulle vara svenskar.

Dock är det en annan realitet för oss som inte sitter framför datorn dagarna i ända, utan har fått stå ut med invandringens konsekvenser. Det sticker rätt kraftigt i ögonen på oss som fått uppleva denna underbara mångkultur ni påtvingat oss, när ni kallar oss för nidnamn i brist på verklighet och argument. Länge nog har Sveriges ungdom varit förtryckt och blivit kallad det ena eller det andra av både invandrare och av sitt eget självhatande folk, men det verkar vara ett slut på det nu. Vi slår tillbaka.

Hur känns det?

Kan ni inte berätta för min kusin som blev våldtagen av en importprodukt att hon är en enfaldig rasist, och att hon ljuger om gärningsmannens etnicitet? Eller är det kanske viktigare att först besöka gärningsmannen för att fiska röster?

Anne-Marie Ekström sa...

Jag försvarar aldrig våldtäkt, oavsett om den genomförs i hemmet eller någon annan stans eller vem den än utförs av. Jag accepterar inte våld mot någon överhuvudtaget.
Men jag reagerar när sd mot bakgrund av ett fåtal fall klumpar ihop alla invandrare och säger att de är presumptiva våldtäktsmän. De allra flesta invandrare begår inga brott. Det gäller att hålla balans i debatten.
Den verkar en del ha svårt att klara av.

Alex sa...

"Men jag reagerar när sd mot bakgrund av ett fåtal fall klumpar ihop alla invandrare och säger att de är presumptiva våldtäktsmän"
Men det säger de ju inte, det är ju ni som säger att de säger så. Hur känns det när vänstern kallar ditt parti för rasistiskt på diverse bloggar?

De allra flesta invandrare begår inga brott
Måhända, men begås det vissa arter av brott så krävs det inte rymdmatematik för att räkna ut hur stor sannolikheten är om det är en svensk eller inte.

Anonym sa...

Faktum är det utifrån BRÅs statistik, närmare bestämt rapport 2005:17 inte alls är säkert att inte majoriteten av männen i vissa invandrargrupper är kriminella.

"Tabell 3. Andel registrerade för brott i procent inom olika grupper i populationen under åren 1997-2001. Tabellen visar också hur stor överrisken i de olika grupperna är att vara registrerad för brott jämfört med dem som har två svenskfödda föräldrar. Ostandardiserat. Män och kvinnor.

Andel registrerade för brott i %:

Båda föräldrarna födda i Sverige 5,0
Norden utom Sverige 8,7
EU15 utom DK, FIN, SWE 7,2
Nya EU länder 11,4
Övriga Europa inklusive Turkiet 13,2
USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland 5,5
Övriga Nordamerika, Centralamerika, etc. 16,1
Sydamerika 16,4
Västasien 18,8
Södra Centralasien 15,8
Sydostasien 10,5
Östasien 5,2
Nordafrika 23,3
Östafrika 17,5
Övriga Afrika 26,3"

Notera att det står män och kvinnor, om vi utgår ifrån att männens överrepresentation i förhållande till kvinnor är 3,5(genomsnittlig överrepresentation i sammanhanget) så får vi tex att strax över 40% av männen i gruppen “Övriga Afrika” finns registrerade för brott under den undersökta perioden. Den faktiska andelen är högre, men hur mycket högre vet ingen. Bör också påpekas att dom är särskilt överrepresenterade för grova brott.

Är det tillräckligt stor andel för att du ska tycka att det är ett problem? Påverkas du alls av den otroliga mängd lidande den brottsligheten orsakar, eller tillhör du möjligtvis själv gruppen psykopater som inte bryr sig alls andra människor utan bara är intresserad av sin egen ställning? Psykopati är ju relativt vanligt ibland politiker och den kallsinnighet du och många andra politiker uppvisar inför svenskars lidanden är minst sagt skrämmande. Jag undrar...

Harald Persson sa...

Anne-Marie, hur kommer det sig att den svenska statistiken ar sa olik den i ovriga europa?
Ar svenskar sa mycke battre pa statistik och ovriga europa totalt vardelosa?
Ar europeiska politiker ocksa idioter eftersom de verkar tro pa sin statistik och tar nu tag for att losa problemet?
I vara grannlander Danmark o Norge ar invandrarna overrepresenterade i brottsstatistiken och det tas arligen fram, eller ljuger de och ar rasister hela hogen?
Ar vara invandrare de trevliga och arliga medan resten av europa fick de usla?
Det ar klart, med skygglapparna pa bryr man sig inte om sadant - endast sverige kan ju veta hur det verkligen star till!!!

Anonym sa...

Om vi lämnar frågan om SD har fel eller inte i statistiken en stund. Säg att vi kastar ut alla invandrare (hur osolidariskt det än är), bara ponera - det finns ju fortfarande svenska män som också begår våldtäkter! Vad vill SD för att lösa den problematiken. Det kan inte Jimmy Åkesson svara på när han får frågan. Är det inte dags att inse att världen är mer komplicerad än att alla problem löses bara man kastar ut människor från andra länder/kulturer? Det är ju en lika förenklad problemlösningsmetod som den socialismen förespråkar (där roten till det onda är skillnaderna mellan klasser). Det är två kollektivistiska lösningar där grupp ställs mot grupp. Världen och orsakssambanden är mycket mer komplicerade än så.