onsdag 11 augusti 2010

Bra med samverkan i flyktingmottagande

SVT fortsätter att analysera svaren från de riksdagskandidater som svarat på valpejl.se:s valenkät. Idag har turen kommit till om kommuner ska tvingas att ta emot flyktingar.

Jag tillhör dem som tycker att alla ska ta sitt ansvar. Men för den skull behöver inte alla kommuner tvingas att ta emot flyktingar. Ett alternativ är att samverka med andra kommuner. Något som håller på att utvecklas i Sjuhärad. Bland annat när det gäller ensamkommande flyktingbarn. Små kommuner som tar emot få flyktingar kan ha svårt att upprätthålla ett bra mottagningssystem med SFI-undervisning och introduktion. Det är viktigare att de som kommer hit får ett bra mottagande så att de snabbt kommer i arbete än att alla kommuner ska tvingas. Genom samverkan kan kanske arbete finnas i en kommun och bostad i en annan.

Genom det nya mottagningsförfarandet där Arbetsförmedlingen får ansvaret för att upprätta en individuell plan för insatser för den nyanlända och alla nyanlända ska få en egen etableringslots kommer det säkert också att bli lättare att matcha orter där det finns jobb och arbete med de enskilda individerna.

Men det är också viktigt att man ser flyktingar som en resurs som vi behöver i framtiden. Vi får en hel del välutbildade personer alldeles gratis. Som snabbt kan komma in i samhället och arbetslivet. Visst kommer också personer som behöver extra stöd. Därför är det också viktigt att komma ihåg att de som kommer hit är individer och inte ett kollektiv där alla ska behandlas lika. Människor är olika. Det gäller också flyktingar. Men alla är lika värda och ska få stöttning efter vars och ens behov.

Inga kommentarer: