måndag 31 maj 2010

Kloka beslut på fp:s partiråd

När jag roade mig under helgen med att kampanja och spela tennis och träffa en mängd trevliga människor satt ett antal andra folkpartister i Uppsala på folkpartiets partiråd inne och fattade en rad kloka beslut. Om jobb och tillväxt.

Bland föreslår folkpartiet för att få fler unga snabbare i arbete att det ska satsas på lärlingsutbildning. (SvD, DN) 40000 utbildningsplatser ska skapas inom gymnasiet och komvux. Redan idag finns det 8000 lärlingsplatser på prov. Ett bra förslag som säker kommer att göra det lättare för många unga att komma in på arbetsmarknaden. Och gå färdigt sin gymnasieutbildning. För många passar det bättre att få jobba praktiskt än att läsa teori. Visst lever vi i ett samhälle där kunskap är viktigt. Men varför glömma bort att också praktisk kunskap är viktigt. Det är väl bättre att fler avslutar gymnasiet med praktiska kunskaper i stället för att alla ska tvingas läsa in behörighet till högskolan och inte fullfölja utbildningen. Självklart med möjlighet att läsa in högskolebehörighet senare i livet inom vuxenutbildningen.

En annan punkt som skrevs in i programmet om jobb och tillväxt var en del om infrastruktur. Bland annat om att höghastighetsbanor bör prioriteras i kommande infrastruktursatsningar.

Linnéa Darell har skrivit om detta i sin blogg att följande kommer att stå i rapporten.

"…" upprustning av det befintliga järnvägsnätet och byggandet av nya höghastighetsbanor som förbinder Stockholm, Göteborg och Malmö med övriga Europa bör prioriteras i kommande infrastruktursatsningar. Det säkrar snabba och miljövänliga persontransporter i Sverige och ut i Europa samtidigt som välbehövlig kapacitet frigörs för den ökade efterfrågan av godtrafik på järnväg."

Så folkpartiet kommer att fortsätta att kämpa för Götalandsbanan m flera järnvägar mellan storstäderna. En viktig fråga inte minst för oss alla i Borås.

 

Inga kommentarer: