onsdag 12 maj 2010

Ny organisation

Ska strax iväg och prata integration med deltagarna i Kedjan, vårt EU-projekt på Hässleholmen som syftar till att fler ska få ett arbete. Men först några kommentarer kring gårdagen som blev rätt innehållrik.

Dagen började med att jag träffade en trevlig högskolestudent som intervjuade mig om hur jag använder sociala media och slutade med drogkampen mellan partierna i Borås. I stället för att anordna debatt om drogfrågor bjuder nykterhetsorganisationerna in alla politiska partier till en frågesport (egentligen skulle det väl heta "quiz" numera) kring droger och alkohol och tobak. Ett väldigt trevligt initiativ som är uppskattat. Folkpartiet liberalerna ledde länge men en miss från min sida när jag inte lyssnade på det yngre gardet gjorde att vi i slutresultatet hamnade någonstans i mitten.

Men den stora händelsen igår var att partierna i Borås gjorde en överenskommelse om hur kommunens nya organisation ska se ut i framtiden. Ett stort steg att komma överens. Även om jag själv inte är helt nöjd. Jag tycker att man kunde gått hela vägen ut och tagit bort kommundelsnämnderna helt och hållet. Det är inte många städer i Borås storlek som har stadsdelsnämnder kvar, om det är någon. Framförallt är det inom skolan som det behövs en enhetssyn.

Men en organisation är något som ska leva oavsett majoritet, så det är viktigt att man försöker hitta en gemensam lösning. Och att minska antalet från 10 till 3 är ett steg i rätt riktning. Och den gemensamma skolutvecklingsenheten kommer att finnas kvar men placeras på en av stadsdelarna vilket borde innebära att det kommer att krävas samarbete. Framtiden får utvisa.

Det finns flera andra delar i den nya organisationen som är intressanta. Att invandrarfrågor hamnar under en arbetslivsnämnd. Det är något som efterlysts länge. Det ger signalen att det är viktigare med att få ett arbete än att bli omhändertagen. Tidigare har dessa frågor legat på socialnämnden. Att drogfrågor flyttas till folkhälsonämnden tror jag också är bra.

Som sagt är jag inte helt nöjd. Jag hade gärna sett att man tagit steget fullt ut när det gäller kommundelsnämnderna men förmodligen finns det andra som gärna hade behållit kommundelsnämnderna och som tycker att förslaget är alldeles för långtgående. Kompromisser innebär ofta att ingen direkt jublar men om man väl fattat beslutet så gynnar det ingen att motarbeta förslaget utan se till att det blir så bra som möjligt. I det här fallet till medborgarna i Borås stads bästa. Sedan tänker jag och säkert flera med mig för den skull inte ge upp tanken om ett fullständigt avvecklande av stads/kommundelsnämnder. Men låt det lagda förslaget få en chans.

Det viktiga är att Borås stad blir en kommun där alla får plats och där medborgarna ges möjligheter att kunna leva de liv de själva vill. Att de människor på Kedjan som jag ska möta snart lyckas få ett arbete så att de kan försörja sig själva och i större utsträckning bli delaktiga i samhället. Oavsett organisation så är det som sagt medborgarnas bästa som vi politiker, heltids- eller fritidspolitiker, måste ha framför ögonen.

Inga kommentarer: