tisdag 1 juni 2010

Delade meningar om integration

Igår kom SD med sin skuggbudget. (DN) Nog är det skugga över den alltid. Mycket vill de ge till alla och envar. Bara man inte är född utomlands. Äldre, barnfamiljer, företagare m fl får alla sin del. Det ska betalas med att färre personer ska få uppehållstillstånd i Sverige. 90 % av dem som får idag ska inte få stanna.

På 15 sidor försöker SD räkna ut hur mycket man kan spara om antalet flyktingar vi tar emot blir betydligt färre. Kvinnor som flyr på grund av att de just är kvinnor ska inte få stanna. Inte heller de som lever i ett krigshärjat land. Inte heller ska anhöriga få komma hit. SD som värnar familjen vill tydligen se splittrade familjer. Jag har inte i detalj studerat uträkningarna men det mesta bygger på antaganden och fördomar om det mesta. Men de som kommer hit är ingen homogen grupp så man kan generalisera.

Visst finns det en del med låg utbildning men också många akademiker vars kompetens inte tas till vara fullt ut. Många med utbildningar som Sverige inte behöver betala ett öre för. I Borås är t ex 69 % i arbete efter 18 månader. Men visst måste det tas ett rejält tag för att få fler människor i arbete. Men i en framtid kommer vi att behöva fler som arbetar när befolkningen blir allt äldre.

Att mer måste göras för att ta till vara högutbildades kompetens har också riksrevisionen konstaterats. (SvD)Ett sent men välkommet förslag är att detta område ska ses över. Om tillräckligt gjorts hittills. Vilket förmodligen inte varit fallet.

3 kommentarer:

Diodfan sa...

"Kvinnor som flyr på grund av att de just är kvinnor ska inte få stanna."

De är en försvinnande liten del av de som får får asyl idag. Det är mest yngre män (sk flyktingbarn) och äldre män som kommer. Dessutom är det många analfabeter, speciellt bland den stora gruppen somalier som kommer.

Erik sa...

"Jag har inte i detalj studerat uträkningarna men det mesta bygger på antaganden och fördomar om det mesta."

Hahaha Ann-Marie Ekström FP inte vassaste kniven i lådan direkt!
Såna här politiker får ni ifall ni röstar på det sverigehatande folkpartiet.
Partiet som vill avskaffa Sverige och svenska folket

Anonym sa...

VARFÖR VÅGAR INTE TIDNINGARNA SKRIVA OM DEN DÖDA 73ÅRIGA KVINNAN I SKOGEN?
KAN DET VARA EN INVANDRARE BAKOM DÅDET? DÅ VÅGAR MAN INTE TALA OM DET!