torsdag 27 maj 2010

Barnäktenskap och tvångsgifte – nej tack

Förstår inte vart dagarna tar vägen. Men problem med två datorer sinkar kan jag väl säga. Dessutom går det åt tid till att fundera ut var jag ska börja. Helst skulle jag vilja göra allt på en gång. Rätt ofta vinner bloggskrivandet fast jag egentligen har mer väsentliga saker att ta itu med. Som att få igång bokföringssystemet eller fakturera. Eller för den skull göra färdigt databasen.

Det händer alldeles för många viktiga saker som jag vill kommentera. Nyamko Sabunis artikel i SvD till exempel. Inte för att jag har något emot det hon skriver utan för att jag håller med. Det är inte ok att gifta bort barn eller över huvud taget tvinga någon att gifta sig med någon som han eller hon inte älskar och kanske aldrig har sett.

Det är bra att frågan lyfts och får en ordentlig belysning. Både genom att det utreds hur tvångsgifte och barnäktenskap kan kriminaliseras och att stöd och hjälp ges till de flickor och pojkar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld eller redan råkat ut för det.

Förutom de punkter som Sabuni tar upp i artikeln har också information till nyanlända hur vi ser på barnäktenskap och tvångsgifte betydelse i det förebyggande arbetet. Att de som kommer hit också får möjlighet att få ett arbete och komma in i det svenska samhället tror jag också har betydelse. Grupper av människor som mer eller mindre blir lämnade åt sig själva och inte möter människor från det omgivande samhället riskerar att hålla fast vid gamla kulturer och seder som inte passar in i ett modernt och demokratiskt samhälle.

Men jag tror att det är viktigt att också då och då påtala att det här handlar inte om alla invandrartjejer eller killar. Jag har förstått att det finns kvinnor som har utländsk bakgrund som tar illa vid sig för allt tal om hederskulturer. De känner sig kränkta och påhoppade fast de inte har någon orsak att känna så. De lever i harmoniska och jämställda relationer.

Men det är som med allt annat. Det som inte är problem diskuterar vi aldrig. Allt positivt med att ta emot människor från andra länder kommer aldrig fram. Att det är många högutbildade som kommer hit vars utbildning vi inte behöver betala ett öre för, eller åtminstone väldigt liten del, eller att vi kommer att behöva mer arbetskraft inom en snar framtid.

Inga kommentarer: