måndag 10 maj 2010

Sociala medier

Idag tar Borås stad ytterligare ett steg när det gäller sociala media. Under eftermiddagen erbjuds alla förtroendevalda delta i ett seminarium om sociala medier. Jag tror att det blir en spännande eftermiddag och det är synd att det inte är fler än 50 av 500 som nappat på inbjudan. Även om man själv inte tänker "facebooka" eller "twittra" eller skaffa en blogg så är detta med sociala medier ett nytt fenomen i den politiska världen. Det borde höra till allmänbildningen hos en politiker hur fenomenet fungerar. Åtminstone om man ser programmet för i eftermiddag så blir det just en allmänbildande information.

Även om jag själv är fast i de sociala medierna, både bloggar, är med på facebook och twittrar, så tror jag inte att ett val vinns enbart på närvaro på sociala medier. Men dessa är ett komplement till verkliga möten ansikte mot ansikte. Men det gäller att använda de olika forumen på rätt sätt. Jag tror att jag hittat min mix men dagens seminarium kanske kan ge lite ytterligare tips.

Jag tycker om att skriva men mitt förhållande till att skriva och till att trycka på tangenter har inte alltid varit gott. Uppsatsskrivning var inte mitt starkaste ämne i gymnasiet. Lyckades dock höja betyget från B till Ba vid en omprövning. När det gäller tangenter, så har jag gått en sekreterarutbildning och lärt mig skriva maskin. Men under ett år som sekreterare fick jag nog av maskinskrivande. På den tiden fanns på sin höjd ett suddband som fyllde i en felaktig bokstav med vitt pulver. På första sidan. De två kopiorna med karbonpapper emellan var till att sudda för hand. Jag avlade ett högt och tydligt löfte att jag aldrig skulle skriva på maskin igen efter "sekreteraråret". Och jag höll mig borta från skrivmaskinen i flera år. Men då visste jag ju inget om den utveckling som nu följt. Alla möjligheter som ett ordbehandlingsprogram på datorn ger. Att jag skulle stå och lära andra hur man använder ett sådant låg rätt långt från min föreställningsvärld när jag "valde vägra skrivmaskin".

Det är spännande att ha varit med och sett hur datoranvändningen utvecklats. Hur fascinerande det var att redan 1983 hämta ekonomiskt utfall via dataöverföring och sedan bearbeta dessa så att de blev läsbara för användarna. Det var stort då men bara början till den utveckling som skett. Idag kan jag sitta och direktkommunicera med en vän på datorn. Eller hämta all information jag någonsin kan tänkas behöva.

Ser fram emot eftermiddagens seminarium men får nog ta tag i den lite mer handfasta databasen. Tiden till när den ska vara färdig krymper onekligen.

Inga kommentarer: