tisdag 18 maj 2010

Betyg från sexan

Idag har jag blivit betygsatt igen. Varje gång när jag avslutat ett kurstillfälle ska kursdeltagarna sätta betyg på mig. Och tala om om de varit nöjda med mig och kursen. Nu klarar jag mig rätt bra. Det är nu inte så ofta det blir ett uruselt betyg vilket gör att min uppdragsgivare ger mig nya uppdrag. Men om det någon gång händer att någon är missnöjd måste jag själv tänka igenom vad jag kunde gjort bättre och försöka se till att det inte händer igen. Ett betyg är således en signal. I mitt fall kan det avgöra jobb eller inte.

På samma sätt måste man se betyg i skolan som en signal. Ett Icke godkänt i något ämne säger att här måste du plugga på lite extra och kanske är i behov av extra stöd. Ju förr dessa signaler kommer desto mer tid har man på sig att rätta till det som inte är så bra. Därför är det välkommet att Regeringen med Utbildningsminister Jan Björklund (FP) i spetsen idag har presenterat ett förslag som innebär att elever i skolan ska få betyg från och med sexan i stället för som idag i åttan. Förslaget ska nu gå ut på remiss men hinner inte färdigbehandlas i riksdagen före valet. Eftersom även sossarna tycker att det är ok med betyg från sexan men inte dess koalitionspartier v och mp ska det bli intressant att se vad som händer. Betyg från sexan blir förmodligen en valfråga. (DN, SvD, Aftonbladet)

Utvärdering av kunskaper är inte en fråga om att sortera elever. Utvärdering av kunskaper tidigt innebär att fler kan få extra stöd så tidigt som möjligt. Och får veta vad man måste bli bättre på. En skola som förmedlar kunskap är det viktigaste för framtiden.

Att sedan elever också måste må bra för att inhämta kunskap är oerhört viktigt. En bra skolhälsovård behövs. Men det återkommer jag till.

Andra som skrivit om detta

Tommy Rydfeldt
Pär Gustafsson
Runo Johansson

1 kommentar:

Maria sa...

Jag skulle snarare säga att ett F i ett ämne för en elev i tidigare kurser inte är en varning för eleven att "här behöver du plugga extra" utan snarare för läraren att inte kunna slingra sig och skicka vidare problemet. Ett F för en elev i årskurs 6 säger: "Här behövs extra insatser, och det är du som lärare som har ansvar för det!"

Jag gick själv i samma klass som en pojke som inte kunde läsa när vi fick i 8an. Lärare har under hela hans skolgång "missat" en så grundläggande kunskap. Varken i övergången från 3an till 4an, men inte heller från 6an upp till 7an var det någon som reagerade!

Vem i högstadiet ska hjälpa honom lära sig läsa? Det är helt plötsligt HANS problem eftersom han blivit så gammal att det nu ligger på honom, för att han ens ska ta sig vidare in till gymnasiet.

Dock finns problemet att lärare lätt sätter skriftliga omdömen på mindre barn utifrån uppförande och beteende (dvs vad man tycker om barnet). Man måste som lärare (pedagog) ha stor förståelse för att barn som inte mår bra i hemmet blir stökigare i skolan och där absolut inte får straffas ut med hårdare gränsdragning mm, utan snarare få extra stöd för att komma till rätta med oroligheterna.

Att få skriftliga omdömen även från lågstadiet är något jag kommer att kräva för vårt barn, absolut inte för att jag vill ha en bedömning på henne om hur bra hon är, utan för att ju tidigare man ser problem ju lättare är det att rätta till dom, det har hon rätt till!