söndag 20 november 2011

Dags att börja diskutera fritidspolitikernas villkor

Det blir tidigt mörkt ute men varför vara negativ. Om bara en månadIMG_1090 och några dagar vänder det och börjar bli ljusare igen. Och fram tills dess så lyser ljus i fönster, gator och torg upp tillvaron.

Jag har nu samlat ihop mig efter de många timmarna i kommunfullmäktige. Och dessutom fått i stort sett ordning på huset hemma. Det enda som behövs för att gå in i adventstiden är att sätta ut adventsstakarna. Men det får bli i slutet av veckan.

Kommunfullmäktige ja. Det blev långa ideologiska diskussioner om vem som ska utföra välfärdstjänsterna. Där två poler stod emot varandra. En kristdemokrat åskådliggjorde det hela genom att påpeka att den ena sidan talade i en mikrofon och den andra i den andra. I stället för att tala i båda mikrofonerna.

I stället för att diskutera hur vi bäst ska få pengarna i en tuff ekonomisk situation att räcka till bra och kvalitativa välfärdstjänster så diskuterades för och emot privatisering. Och missförhållanden på äldreboenden i Stockholm. Däremot diskuterades inte hur entreprenaderna i Borås fungerade. Eller hur man ska klara av det sparbeting på 1 % som ålagts äldreomsorgen och alla andra verksamheter förutom skolan.

Jag tror på valfrihet. Även när man blir äldre och behöver hjälp, antingen det är att få hjälp hemma i den egna bostaden eller flytta in i ett äldreboende, så vill man kunna välja vem som ska hjälpa en eller var man vill bo. Och det viktiga är att det är bra kvalitet på det som man kan välja på. Inte om det är en privat vårdgivare eller en offentlig.

Läs också gärna Maria Skölds artikel i GP. Tänkvärd.

Självklart var det inte bara äldreomsorgsdebatten som fyllde de 25 timmarna. Bara 4,5 timmar. Plus lite till under några andra punkter. Annars höll man sig till ämnet i stort sett med lite utvikningar till EU och Skövde och några andra platser till, tror jag. 

Men detta fungerar  inte i längden. Att sitta i 25 timmar och diskutera budget. Om det nu var det vi gjorde. Mycket “omtugg” och fastlåsta ställningstaganden gjorde inte heller att debatten ledde framåt. Några ståndpunkter ändrades inte under mötet så vitt jag vet.

Jag hade turen, eller var förutseende, att inte hålla någon kurs dagen efter. Men många måste upp morgonen därpå för att gå till jobbet. Var fanns den lagstadgade dygnsvilan.

En som också hade det tufft var BT:s reporter som twittrade igenom hela fullmäktige. En bedrift. Verkligen. Här finns alla inlägg.

Jag tror vi måste tänka om, om vi vill ha några som vill engagera sig politiskt överhuvudtaget. I IMG_1735synnerhet yngre som ändå har det tufft att få ihop vardagen med barn och jobb.

Visserligen har vi bara budgetfullmäktige med så lång mötestid en gång om året men att vara fritidspolitiker idag är något helt annat än när min morfar satt i fullmäktige i Västra Husby i Östergötland, senast någon gång på 60-talet.

Det är mer möten och mer att läsa på. Om vi inte ska ha bara pensionärer som förtroendevalda eller heltidspolitiker så måste frågan börja diskuteras.

Det här kommer jag att “tugga” om många gånger. Men nu ska det bli tennis.

Inga kommentarer: