tisdag 5 juli 2011

Omval och lite annat

Det verkar som om dimman har lite svårt att släppa taget fullt ut. Men ju högre upp i backarna i Visby man kommer blir det soligare och soligare. Efter en debatt om liberal nationalism och behovet av nationell identitet där det blåste rätt rejält, både i själva debatten och i min nacke, har jag traskat uppåt en bit till huset jag hyr för att hämta en jacka. Passar på att skriva av mig om dagens seminarier så här långt.

Jag börjar från slutet. Som sagt det blev en stundom hetsig debatt när det handlade om hur vi använder ord i debatten om främlingsfientlighet. Det vill säga ska vi som inte är sverigedemokrater använda “sverigedemokratiska” ord. Där fanns det två med olika uppfattning. Jasenko Selimovic, folkpartistisk statssekreterare, sade en hel del kloka saker om att vi måste skapa oss en nationell identitet men för den skull behöver det inte betyda att staten talar om för individen vad han eller hon har på sig eller äter. Eller firar för helger. Han uttryckte det som att vi alla måste bli sambos i stället för särbos. Det vill säga att vi måste komma överens om gemensamma regler men för den skull behöver man inte ge upp sin egen identitet. Men reglerna ska formas gemensamt. Intressant seminarium som gav ytterligare tankar. Fores, den gröna liberala tankesmedjan anordnade.

Innan detta seminarium var det lunchseminarium om ideella organisationer på arbetsmarknaden. Bland annat var Riksidrottsförbundets ordförande där Karin Mattson och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Den sistnämnda fick med sig en hel del önskemål från de ideella organisationerna hur man kan förbättra för dessa när det handlar om att ge jobb till långtidsarbetslösa eller människor med funktionsnedsättning. Föreningspoler används på en del platser. Det innebär att flera föreningar går samman och anställer t ex administrativ personal eller vaktmästare i stället för att var och en har egen personal. Det handlar ofta om personer med t ex lönebidrag. En idé som jag själv talat om en del. Arbetsmarknadsministern talade varmt om vikten av sociala företag och den betydelse ideella organisationer har på arbetsmarknaden. Bådar gott för framtiden för det sociala arbetsintegrerande företagandet.

Så till frukostseminariet. Som handlade om omvalet till regionen. En hel del preliminära siffror kring både valdeltagande och mobilisering av partier presenterades. Likaså en del kommentarer kring varför man inte valt att rösta. Fick med mig lite material som kan vara bra att ha när Folkpartiet i Västs valanalys ska göras. Det var SCB och SOM-institutet som presenterade materialet. Under hösten presenteras de mer färdiga analyserna.

Den här morgonen fick jag också både kaffe och macka. Igår var det Västsvenska Handelskammaren som jag slank in på och träffade ett antal nya bekantskaper. Dessförinnan lyssnat på statsministerns tal. Sådär. Visst är det viktigt att titta bortom Sveriges gränser men det kunde varit lite mer “hemmasnack”. Söndagskvällens Miljöpartital kunde ha räckt med att en talade. Det blev lite för mycket upprepning och för detaljerat.

Nu dags för Alliansseminarier och alliansmingel.

Inga kommentarer: